Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by handsomevip007 14/2/2018, 4:50 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
by Exterminator 7/2/2017, 12:16 pm

» Cần giúp đỡ về Ads Banner trong forum
by sayedn73 7/2/2017, 12:42 am

Top posting users this week


[Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Go down

[Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Chicken™ on 7/11/2012, 7:29 pm

Demo:

http://www.http://*7********thông tin:
skin rip by the_dav Cười nhe răng
edit by Chicken™️
MOD by Baivong
skin dc chỉnh sửa theo bố cục mặc định xài last 3 mà load khá ổn Cười nhe răng
mình sẽ ko giới thiệu nhiều thẳng vào mục đích nun Cười nhe răng*Bài viết chỉ được Share duy nhất tại http://*7******** (trừ việc Admin hotrofm share tại forum khác) Vui lòng không sao chép bài viết này đi nơi khác*
*Trả lời bài viết để xem đầy đủ hướng dẫn này*
overall_header

Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
<title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <!--[if lte IE 6]>
         <style type="text/css">
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                body{background-color: #FFFFFF!important}
           #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
       </style>
   <![endif]-->
   <noscript>
         <style type="text/css">
                a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox']{display:block !important}
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
           #left{display:block !important}
           .module .main-content{height: 12.3em !important}
           .toppost_width{width: 290px;}
           .recentWidth{width: 658px;}
           .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
           .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
           
   
       </style>
   </noscript>
 

   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">
      function langEV() {
          if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
              return true;
          } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
              return false;
          }
      }
   </script>
 
   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->
 
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
  <script type="text/javascript">


    function searchuser(nguonU, soU, dichU) {
        $("#loaUser").show();
        $.ajax({
            url: nguonU,
            success: function (data) {
                $("#loaUser").hide();
                $("#top_posters .latest_topics").empty();
                $(data).find(".dataUserFmvi:lt(" + soU + ")").appendTo(dichU);
                $(dichU + ' .dataUserFmvi').wrap("<li></li>");
                var g;
                for (g = 0; g < 20; g++) {
                    var ggg = $(dichU + " .dataUserFmvi:eq(" + g + ")>span:first");
                    ggg.replaceWith("<span onmouseover=\"show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.Org')\" style=\"position: absolute; left: 0pt;\">" + ggg.html() + "</span>")
                }
            },
            error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
                $(dichU).html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
            }
        });
    }
    searchuser('/memberlist?mode=overall_posters', '20', '#top_posters ul');
    searchtopic('/search?search_keywords=&search_author=*', '20', '#recentnew ul');
    $("#left").fadeIn(1000);
$(function(){
    $("#changeFMvi").html($("#jumboxFMvi select").html());
});


</script>
   <!-- BEGIN google_analytics_code --> 
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);

    (function() {
      var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
      ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
      var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
</head>
  <div class="float-frame">
   <div class="float-buttons" id="question">
   
   </div>   
   </div>
   <script>
   $(".float-buttons").hover(function(){ 
      $(this).stop().animate({width: '165px' }, 200).css({'z-index' : '10'}); 
   }, function () { 
      $(this).stop().animate({width: '32px' }, 200).css({'z-index' : '1'}); 
   });
   </script>
          </div>

         


<body>

   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
         <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         {LOGIN_POPUP_MSG}
         <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
               <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
               <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
               <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE">
                         
            <div class="pun">
                               
                                  <div class="headerbar"><div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span><div id="logo-desc"><a href="/forum" id="logo"><img src="http://illiweb.com/fa/optimisation_fdf/fr/banner_fdf_fr.jpg" alt="Forum gratuit : Le forum des forums actifs"></a></div><span class="corners-bottom"><span></span></span></div></div>
               <ul class="linklist navlinks"><li><a class="mainmenu" ><li>{GENERATED_NAV_BAR}</li> </a> </ul>
                               
                                   
                                    <div id="pun-intro" class="clearfix">
                                         
                                         
                                       
               

               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->

               <div id="page-body">
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">
                                 
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">
<div id="{ID_LEFT}">
                                    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                    {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                    <!-- END giefmod_index1 -->
                                 </div>
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
         
     
 

overall_footer_end
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
  <div>
      <div>
        <div>
            <div>
              <div>
                  <ul>
                    <li>
<!-- END html_validation -->
                    </li>
                  <ul>
                         
  <li>
                   
                        </br>  <a title="http://*7********" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.http://*7********/" class="copyright" name="bottom">©️ <font color="green">Hotrofm</font> - RIP by <font color="red">the_dav</font></a><br>
<a title="http://*7********" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.http://*7********/" class="copyright" name="bottom">©️ <font color="green">Hotrofm</font> - EDIT by <font color="red">Chicken™️</font></a>
                                                  </li>
                  </ul>
                                          </ul>
                 
              </div>
              <br />
              <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
              </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
                 
               
                 

          <div class="end"></div>
 <style>
  .end {
  background: url(http://im1.all-up.com/i/img/act_bottom.png) no-repeat scroll right top transparent;
height: 65px;
padding-top: 21px;
}
  </style>
          </div>
         
   </div>
</div>
 
<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>
<br>
 
 
 
 
  <script type="text/javascript">
var _urq = _urq || [];
_urq.push(['initSite', '6855a264-ef36-4b71-9982-31e0226d677f']);
(function() {
var ur = document.createElement('script'); ur.type = 'text/javascript'; ur.async = true;
ur.src = 'http://sdscdn.userreport.com/userreport.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ur, s);
})();
</script>

overall_footer_begin
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <div>
                     <div>
<!-- END html_validation -->
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
         <div id="{ID_RIGHT}">
            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
            {giefmod_index2.MODVAR}
            <!-- BEGIN saut -->
            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
            <!-- END saut -->
            <!-- END giefmod_index2 -->
         </div>
      </div>
   </div>
</div>
<div id="pun-foot">
   <div id="pun-about" class="clearfix">
      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
         <fieldset>
            <p><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
            {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
         </fieldset>
      </form>
      <ul>
         <li>
<!-- BEGIN html_validation -->
         </li>
      </ul>
   </div>
</div>
<!-- END html_validation --><script type="text/javascript">
var partname = location.pathname.slice(1, 5);
$("div.page-title h2").prepend('<span class="collapse" style="float:right"><a href="javascript:void(0);" alt="fmClose"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b.png"></a><a href="javascript:void(0);" style="display:none" alt="fmOpen"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b_collapsed.png"></a></span>');
$(".collapse").each(function (index) {
   $(this).attr("id", "fmvicollapse" + partname + index);
   if (my_getcookie("fmvicollapse" + partname + index) == "1") {
      $(this).children("a[alt='fmClose']").hide();
      $(this).children("a[alt='fmOpen']").show();
      $(this).parent().parent().parent().next().hide()
   }
});
$(".collapse a[alt='fmClose']").click(function () {
   my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
   $(this).hide().next().show();
   $(this).parent().parent().parent().parent().next().slideUp()
});
$(".collapse a[alt='fmOpen']").click(function () {
   my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
   $(this).hide().prev().show();
   $(this).parent().parent().parent().parent().next().slideDown()
});
if (partname != 'priv') {
   $("form.frm-form .main .clearfix, .fmviToggle .main .clearfix").prepend('<span class="collapsePost" style="float:right"><a href="javascript:void(0);" alt="fmClose"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b.png"></a><a href="javascript:void(0);" style="display:none" alt="fmOpen"><img src="http://svphuyen.com/images/buttons/collapse_40b_collapsed.png"></a></span>');
   $(".collapsePost").each(function (index) {
      $(this).attr("id", "fmvicollapsePost" + partname + index);
      if (my_getcookie("fmvicollapsePost" + partname + index) == "1") {
         $(this).children("a[alt='fmClose']").hide();
         $(this).children("a[alt='fmOpen']").show();
         $(this).parent().next().hide()
      }
   });
   $(".collapsePost a[alt='fmClose']").click(function () {
      my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
      $(this).hide().next().show();
      $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
   });
   $(".collapsePost a[alt='fmOpen']").click(function () {
      my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
      $(this).hide().prev().show();
      $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
   })
}
</script>
  <script src="http://hotro.4forum.biz/25318.js" type="text/javascript"></script>


index_box
Code:
<div class="main">
<!-- BEGIN catrow -->
   <!-- BEGIN tablehead -->
      <div class="main-head">
         <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         <table cellspacing="0" class="table">
            <thead>
               <tr>
                  <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                  
                  <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
               </tr>
            </thead>
            <tbody class="statused">
   <!-- END tablehead -->

   <!-- BEGIN forumrow -->
               <tr>
         <td class="tcl" style="padding-right: 0px; padding-left: 62px;"><span class="status" style="margin-right: -32px; margin-left: -52px;">
                        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                     </span>
                           <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">
                                                <h{catrow.forumrow.LEVEL} onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.Org')" class="hierarchy">
                                <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                                                                          <div id="toggle_background" style="display: none;">      <div class="tipchuthich"><div style="padding:10px,display: none;">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div></div> </div>
                     
                                                                          <div class="nodeStats pairsInline"><dl><dt>Diễn đàn: {catrow.forumrow.TOPICS} | Bài viết: {catrow.forumrow.POSTS} </dl></div>
                                                                          <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                     <br />
                     {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                     <!-- END switch_moderators_links -->
                            <br> <select style="display:none" onchange="location = this.options[this.selectedIndex].value;">
  <option value="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">Các Diễn Đàn Con</option>
</select>
<span style="display:none" class="subforumFMvi">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</span>
                  </td>
                  
                  <td class="tcr">
                     <span>
                     <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                     <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" onmouseover="show_tooltip(this,'Tiêu đề :{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}','','black')" onmouseout="c3untip()">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a>
                                            <br>
                                            <!-- END switch_topic_title -->
                     {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                     </span>
                  </td>
               </tr>
   <!-- END forumrow -->

   <!-- BEGIN tablefoot -->
            </tbody>
         </table>
      </div>
                                            <img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" alt="quang cao" width="730" original-title="">
   <!-- END tablefoot -->
<!-- END catrow -->
                                        </div>
                       
<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
   <ul>
      <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
      <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
      <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
   </ul>
   <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
   <p class="right">
      <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
   </p>
   <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->
    <script type="text/javascript" src="http://scripts-giobanii.googlecode.com/svn/trunk/js/forumotion-avatar-index-punbb.js"></script>
             
                 
                  <script type="text/javascript">
$(".subforumFMvi a").each(function () {
  $(this).replaceWith('<option value="' + $(this).attr("href") + '">|-- ' + $(this).text() + '</option>');
});
$(".subforumFMvi option").each(function () {
  $(this).appendTo($(this).parent().prev())
});
$(".subforumFMvi").each(function () {
  if ($(this).text() == "") {
      $(this).prev().remove();
      $(this).remove();
  } else {
      $(this).prev().show()
  }
});
</script>
               
      <style>
        .node .nodeStats {
font-size: 11px;
margin-top: 2px;
}
                          </style>
                         
                         
               

memberlist_body

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
       <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
       <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{PAGE_TITLE}</strong>
   </p>
</div>

<div class="main frm">

   <!-- BEGIN switch_pagination -->
   <div class="paged-head clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
   </div>
   <!-- END switch_pagination -->

   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_ORDER_OR_SELECT}</h1>
   </div>

   <div class="main-content">
      <form action="{S_MODE_ACTION}" method="get" class="form-frm">
      <fieldset class="frm-set multi">
         <dl>
            <dt>{L_USER_SELECT}</dt>
            <dd><input type="text" class="inputbox" name="username" maxlength="25" size="20" value="{L_USER_SELECT_VALUE}" /></dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt>{L_SELECT_SORT_METHOD}</dt>
            <dd>{S_MODE_SELECT}</dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt>{L_ORDER}</dt>
            <dd>{S_ORDER_SELECT}</dd>
         </dl>

         <div class="frm-buttons">
            {S_HIDDEN_SID}
            <input type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
         </div>
      </fieldset>
      </form>

      <fieldset class="frm-set clearfix">
         <div class="frm-form">
            <table class="table" cellspacing="0">
               <thead>
                  <tr>
                     <th class="tcl memberlist">{L_AVATAR} - {L_USERNAME}</th>
                     <!-- BEGIN switch_th_group -->
                     <th class="tc2">{L_GROUPS}</th>
                     <!-- END switch_th_group -->
                     <th class="tc3">{L_INTERESTS}</th>
                     <th class="tc2">{L_JOINED}</th>
                     <th class="tc2">{L_VISITED}</th>
                     <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                     <th class="tc3">{L_PM}</th>
                     <th class="tc3">{L_WEBSITE}</th>
                  </tr>
               </thead>

               <tbody>
                  <!-- BEGIN memberrow -->
                  <tr>
                     <td class="tcl avatar-mini">
                         <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.AVATAR_IMG} </a>
                         <span class="dataUserFmvi">
                             <span>
                                 <a class="gen" href="{memberrow.U_VIEWPROFILE}">{memberrow.USERNAME}</a>
                             </span>
                             <div style="display:none"><div style="padding:10px">
                                 <table border="0">
                                     <tbody>
                                         <tr>
                                            <td class="avatarthum" align="left">{memberrow.AVATAR_IMG}</td>
                                            <td align="left">{memberrow.USERNAME}
                                                 <hr />
                                                                                <span class="thamtop"><font color="black">Tham gia</font></span>:
                                                 <font color="violet">{memberrow.JOINED}</font>
                                                 <br />
                                                                                <span class="truytop"><font color="black">Truy cập cuối</font></span>:
                                                 <font color="orange">{memberrow.LASTVISIT}</font>
                                                 <br />
                                                                                <span class="baiBtop"><font color="black">Bài viết</font></span>:
                                                 <font color="cyan">{memberrow.POSTS}</font>
                                             </td>
                                         </tr>
                                     </tbody>
                                 </table>
                             </div></div>
                             <span class="left20" style="position: absolute; right: 0pt; display: none!important;">
                                 <span class="sobaiTop">{memberrow.POSTS} </span>
                                 <span class="baiBtop">Bài viết</span>
                             </span>
                        </span>
                     </td>
                     <!-- BEGIN switch_td_group -->
                     <td class="tc2">{memberrow.GROUPS}</td>
                     <!-- END switch_td_group -->
                     <td class="tc3">{memberrow.INTERESTS}</td>
                     <td class="tc2">{memberrow.JOINED}</td>
                     <td class="tc2">{memberrow.LASTVISIT}</td>
                     <td class="tc3">{memberrow.POSTS}</td>
                     <td class="tc3">{memberrow.PM_IMG}</td>
                     <td class="tc4">{memberrow.WWW_IMG}</td>
                  </tr>

                  <!-- END memberrow -->
                  <!-- BEGIN switch_no_user -->
                  <tr>
                     <td colspan="{switch_no_user.COLSPAN_NUMBER}" class="tcr">{switch_no_user.L_NO_USER}</td>
                  </tr>
                  <!-- END switch_no_user -->
               </tbody>
            </table>
         </div>
      </fieldset>
   </div>

   <div class="main-foot">
   </div>

   <!-- BEGIN switch_pagination -->
   <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
   </div>
   <!-- END switch_pagination -->

</div>Được sửa bởi Chicken™ ngày 8/11/2012, 6:56 pm; sửa lần 1.
avatar
Chicken™
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 07/11/2012
Số bài : 5
CPP : 3
Châm ngôn sống : Forumotion

Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Chicken™ on 7/11/2012, 7:33 pm

index_body

Code:
<br>

  <center><img src="http://mobifone3.malware-site.www/Hinhwap/New/04.gif"/><span style="font-size: 30px; line-height: normal"><font face="Comic Sans Ms"><font BGCOLOR=BLACK color="red"><strong><a href="http://www.http://*7********/t1118-topic#4434" class="postlink" original-title=""><blink>Ấn vào đây để xem quy định của box Yêu Cầu Skin</blink></a></strong></font></font></span><img src="http://mobifone3.malware-site.www/Hinhwap/New/04.gif"/></center>
  <br>

      <center><img src="http://tuoigi.com/img/hot.gif"/><span style="font-size: 30px; line-height: normal"><font face="Comic Sans Ms"><font BGCOLOR=BLACK color="red"><strong><a href="http://www.http://*7********/t1314-topic#5483" class="postlink" original-title=""><blink>[Share] skin hotrofm style helpforumotion (Full mod)</blink></a></strong></font></font></span><img src="http://tuoigi.com/img/hot.gif"/></center>
          <center><span style="font-size: 20px; line-height: normal"><font face="Comic Sans Ms"><font BGCOLOR=BLACK color="red"><strong><a href="http://www.http://*7********/t1317-topic#5484" class="postlink" original-title=""><blink>(Thắc mắc về Skin này)</blink></a></strong></font></font></span></center>
    <br>
    <script type="text/javascript" src="http://www.http://*7********/31415.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.http://*7********/28373.js"></script>   
 
 
  <div id="left" class="boxfmvi main" style="display: block; ">
<div class="main-head"><div class="page-title">
  <a style="margin-right: 10px;" href="javascript:vol(0)" onclick="javascript:searchtopic('/search?search_keywords=&amp;search_author=*_*', '20', '#recentnew ul')" original-title="Reload">
    <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/17/54/81/09/playba10.png"></a>
    <span style="color:#FFF;font-family:Trebuchet MS;font-size:17px!important;font-variant:small-caps;font-weight:600!important;text-shadow:1px 1px 1px #000">Tình hình diễn đàn</span><select style="float:right;clear:right" id="changeFMvi" onchange="searchtopic('/search?search_keywords=&search_author=*_*&search_where='+this.options[this.selectedIndex].value, '20', '#recentnew ul')"></select></span></div>
  </div>
</div>
        <div class="main-content" style="height:31em; border-radius:0;margin-top: -15px; ">
            <div class="module main toppost_width" style="border: 0 none; border-radius: 0">
              <div class="starsTitle"><img id="loaUser" style="display: none; float: right; margin-top: 3px;" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/13x13p10.gif" />
                  <fieldset style="margin-top: -0.1em">
                    <select style="width: 167px" onchange="searchuser(this.options[this.selectedIndex].value, '20', '#top_posters ul')">
                      <option value="/memberlist?mode=overall_posters">Thành viên tích cực</option>
                      <option value="/memberlist?mode=today_posters">Gửi bài hôm nay</option>                     
                      <option value="/memberlist?mode=joined&order=DESC">Thành viên mới</option> 
                      <option value="/memberlist?mode=lastvisit&order=DESC">Truy cập gần đây</option>
                      <option value="/memberlist?mode=groups&order&submit=Ok&username"> nhóm Truy cập gần đây</option>
                    </select>
                  </fieldset>
                </div>
             
               
 
   
                <div id="top_posters" class="main-content" style=" border-radius: 0pt 0pt 0pt 0pt ! important; background-color: rgb(251, 251, 251) ! important;">
                    <ul class="latest_topics" style="border:0 none">
                        <div class="loaddinng"></div>
                    </ul>
                </div>
            </div>
       
            <div class="module main recentWidth1" style="border-color: ##DDD; border-radius: 0">
                <div class="starsTitle">
                    Thống kê bài viết mới
                                                      
                              Gửi Bởi         Xem     Trả lời           Mục Gửi
               
             
                  <div id="proLastLoad" class="loaddingLike"></div>
             
                </div>
       
  <div id="recentnew" class="main-content" >
    <ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;"><div class="loaddinng"></div></ul></div>
 
  </div>
<img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" alt="quang cao" width="970" original-title="">
<div class="main">
  <div class="main-head"><div class="page-title"><h2>CHATBOX (Không hỗ trợ tại đây) - <a href="http://www.http://*7********/h32-page"><span style="color:white"><b><font size="2">Chơi cờ Caro Online</font></b></span></h2></div></div>
 <div class="main-content">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <iframe frameborder="0" width="100%" height="400px" onerror="firstchatfmvi()"
      src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
      <script type="text/javascript">
         function firstchatfmvi() {
            setTimeout(function () {
               if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                  $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
               }
            }, 2000);
         }
      </script>
 
<!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div style="padding-top:50px;padding-bottom:50px;"><center><span style="font-weight: bold;"> <a href="/login">Bạn Cần Đăng Nhập Để Vào CHATBOX</a></span>,<span style="font-weight: bold;"> <a href="/register">Nếu Chưa Có Nick Thì Hãy Đăng Ký Tại Đây</a></span></center></div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
    </div>
  <img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" alt="quang cao" width="970" original-title="">
 
</div>
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
      <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
      <div class="main paged; boxContent" style="float: left; width: 722px; ">
{BOARD_INDEX}
        <!-- BEGIN switch_legend -->
<ul id="pun-legend">
   <li>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
      <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
   </li>
</ul>
<!-- END switch_legend -->
         
         
          </div>
    <div class="boxContent" style="float: left; width: 220px;margin-left: 20px;">
 
 
 
     
  <div class="module main" style="margin-top: 2em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>AVATAR</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <center><span class="useravatar"><img src="http://www.zeroaxis.net/images/no_avatar.gif" alt=""></span> </center>
<!-- END switch_user_logged_out -->
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <div id="avatar">
               
                </div>
               
            <!-- END switch_user_logged_in -->
     
            </div></div>
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
    </div>
 
 
  <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Hòm thư cá nhân</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
  <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_inbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=inbox"> Hộp thư đến</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_sentbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=sentbox"> Hộp thư đi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_outbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=outbox"> Thư đã gửi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_savebox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=savebox"> Hộp lưu trữ</a>
            </p>
      </div>
          </div>
          <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
          </div>
             
             
      <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
  <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Tùy chỉnh</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
  <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/user10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/cog10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/image10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=avatars"> Ảnh đại diện</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/text_s10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
            </p>
      </div>
          </div>
    <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
    </div>         
       
       
          <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Khác</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <div class="pairsJustified">
  <p>
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user-g10.png">
                <a href="/groups" original-title=""> Hội nhóm diễn đàn</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/group10.png">
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=friendsfoes" original-title=""> Danh sách bạn bè</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/facebo10.jpg">
                <a href="/profile?mode=editprofile&amp;page_profil=facebook" original-title=""> Kết nối facebook</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/eye10.png">
                <a href="/search?search_id=watchsearch" original-title=""> Theo dõi bài viết</a>
            </p>
              <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/heart10.png">
                <a href="/search?search_id=favouritesearch" original-title=""> Bài viết ưa thích</a>
            </p>
                <p>
                <img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/27/29/page_e10.png">
                <a href="/search?search_id=draftsearch" original-title=""> Dự thảo</a>
            </p>
      </div>
          </div>
              <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
              </div>
       
             
   

             
   
             
             
             
  <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
    <div class="page-title"><h2>Quảng cáo</h2></div></div>
        <div class="main-content">
          <marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="up" scrolldelay="70" hight="200" valign="baseline" width="190" height="200">

<a target="_blank" href="http://www.http://*7********/"/><img title="help.forumotion.com" src="http://illiweb.com/fa/admin/icones/help.png" width="190" height="100" /></a>
         
<a target="_blank" href="http://www.http://*7********/t802-topic"/><img title="Click để đặt quảng cáo" src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/81/39/81/xd24h_10.gif" width="190" height="100" /></a>         
 
</marquee>
   
            </div></div>
              <img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/new_b10.png" alt="quang cao" original-title="">
    </div>           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              </div>   
         
          <div class="boxContent" style="float: left; width: 100%">
<div class="main">
  <div class="main-head"><div class="page-title"><h2>Thống kê</span></h2></div></div>
 <div class="main-content">
<!-- BEGIN disable_viewonline -->


<br/>  <table id="general-stats" cellspacing="0" cellpadding="0">

      <td id="online"> 

<div class="on-title"> <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"> <img class="globe" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/earth10.png"/> {L_WHO_IS_ONLINE} </a> </div>

        <div class="online-content">
       
{TOTAL_USERS_ONLINE}
 
{LOGGED_IN_USER_LIST}
        <br/>
       
{L_CONNECTED_MEMBERS}

        </div>
         
</td> <td id="statistics">

  <div class="stats-title"> <a href="#" rel="nofollow"> <img class="chart" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/partie10.png"/> STATISTICS</a> </div>

 <div class="stats-content"> 
 
{TOTAL_POSTS}
  <br/>
{TOTAL_USERS}
  <br/>
  {NEWEST_USER}
  <br/>
{RECORD_USERS}
  <br>
   
 
  </div>
 
</td>   
       
  </table>
           

<div class="main-box" id="legend">
<div align="left" class="legend">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</div>
 
  <a href="/groups" class="groups" align="right">Groups</a>
 
</div>

      <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
      <div id="onlinechat">
        <p class="page-bottom">
        {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : 
        {CHATTERS_LIST}<br />
        <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            </script>
        <!-- END switch_chatbox_popup -->
        </p>
      </div>
      <!-- END switch_chatbox_activate -->

<!-- END disable_viewonline -->
   
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->

<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->{CHATBOX_BOTTOM}{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
             
                          <script>
jQuery(document).ready(function(){
  jQuery.get('/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars', function(data) {
      link = jQuery('.frm dl dd img', data).attr('src');
      if(link){
  jQuery('#avatar').html('<center><span class="useravatar"><img src="'+link+'" alt=""></span></center>');
      }else{
        jQuery('#avatar').html('');
      }
  });
});
</script> 
  <script>function treatvar(nom){var trouve=xhr.responseText.replace(RegExp("^.+<li style=\"margin-bottom:5px;direction:ltr;text-align:left;\"><strong>{"+nom+"}<\\/strong> : (.*?) <span style='direction:ltr'>\\(.*?\\)<\\/span><br \\/><\\/li>.+$"),'$1');if(xhr.responseText==trouve)return;var children=document.getElementsByTagName('*')||document.all;var v=new Array();var i=-1;while(++i<children.length){var child=children[i];var classNames=child.className.split(' ');for(var j=0;j<classNames.length;j++){if(classNames[j]==nom){v.push(child);break}}}i=-1;while(++i!=v.length)if(v[i].tagName=='INPUT'||v[i].tagName=='TEXTAREA')v[i].value+=trouve;else v[i].innerHTML+=trouve};if(window.ActiveXObject){var xhr=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){var xhr=new XMLHttpRequest()}if(xhr!=null){xhr.onreadystatechange=function(){if(xhr.readyState==4){treatvar('FORUMURL');treatvar('FORUMURLINK');treatvar('FORUMNAME');treatvar('FORUMNAMELINK');treatvar('FORUMDESC');treatvar('FORUMBIRTHDAY');treatvar('FORUMAGE');treatvar('FORUMCOUNTFORUM');treatvar('FORUMCOUNTOPIC');treatvar('FORUMCOUNTPOST');treatvar('FORUMCOUNTUSER');treatvar('FORUMONLINEUSER');treatvar('FORUMONLINEDATE');treatvar('FORUMLASTUSER');treatvar('FORUMLASTUSERLINK');treatvar('USERNAME');treatvar('USERLINK');treatvar('USERBIRTHDAY');treatvar('USERAGE');treatvar('USERREGDATE');treatvar('USERLASTVISIT');treatvar('USERCOUNTPOST')}};xhr.open("GET","/popup_help.forum?l=miscvars",true);xhr.send(null)}</script>search_results_topics
Code:
<div class="main paged; boxContent" style="float: left; width: 722px; ">
<div class="main paged">
<form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();" class="frm-form">

   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_SEARCH_MATCHES}</h1>
   </div>

   <div class="main-content">
      <table class="table" cellspacing="0">
         <thead>
            <tr>
               <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
               <th class="tc2">{L_FORUM}</th>
               <th class="tc3">{L_REPLIES}</th>
               <th class="tc3">{L_VIEWS}</th>
               <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
            </tr>
         </thead>

         <tbody class="statused">
            <!-- BEGIN searchresults -->
            <tr>
               <td class="tcl tdtopics search">
                  <span class="status">
                     <img src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
                  </span>

                  {searchresults.NEWEST_POST_IMG}
                  {searchresults.PARTICIPATE_POST_IMG} 
                  {searchresults.TOPIC_TYPE} 
                  <h2 class="topic-title">
                     <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
                     <div class="tooltipFMvi" style="display:none"><div style="padding:10px">
                        <p class="tiplFMvi">Tiêu đề: 
                           <font color="blue">{searchresults.TOPIC_TITLE}</font>
                        </p>
                        <p>Tạo chủ đề: {searchresults.TOPIC_AUTHOR}</p>
                        <p>Chuyên mục: 
                           <font color="#0099FF"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></font>
                        </p>
                        <p>Trạng thái: 
                           <font color="#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</font>
                        </p>
                        <p>Lần xem: 
                           <font color="#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</font>
                        </p>
                        <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời: 
                           <font color="#009933">{searchresults.REPLIES}</font>
                        </p>
                        <p>Người gửi cuối: {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}</p>
                        <p>Thời gian gửi: 
                           <font color="#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</font>
                        </p>
                                                          <span style="display:none" class="lastlink-FMvi">{searchresults.LAST_POST_IMG}</span>
                            </div></div> 
                                                </h2>
                  {searchresults.GOTO_PAGE} 
                  {searchresults.L_BY} {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
               </td>
               <td class="tc2"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></td>
               <td class="tc3">{searchresults.REPLIES}</td>
               <td class="tc3">{searchresults.VIEWS}</td>
               <td class="tcr">{searchresults.LAST_POST_TIME} {searchresults.L_BY} {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}{searchresults.LAST_POST_IMG}</td>
            </tr>
            <!-- END searchresults -->
         </tbody>
      </table>
   </div>

   <div class="main-foot">
   </div>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <p class="posting">{L_BACK_TO_TOP}</p>
   </div>
</form>
</div>
 
</div>


csss
Code:
a:link {text-decoration: none;}
a:visited {text-decoration: none;}
div#left {clear:both; width: 100%; !important}
html #content-container div#main {margin-left: 0px; !important}

.headerbar {
background-color: #1675BC;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_header.jpg);
background-repeat: repeat-x;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 5px;
}
#logo-desc {
margin: 0;
padding: 0;
text-align: center;
}

.headerbar {
background-color: #1675BC;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_header.jpg);
background-repeat: repeat-x;
margin-bottom: 4px;
padding: 0 5px;
}

.pun {
background-color: #FBFBFB;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/optimisation_fdf/fr/bg_wrap.png);
background-position: bottom center;
background-repeat: repeat-x;
border-color: #00A5CD;
border-top: 0;
box-shadow: 1px 1px 10px;
padding: 0;
width: 1000px;
 
}


body {
background: url(http://illiweb.com/fa/optimisation_fdf/fr/bg_fdf.png) repeat-x #D8E9F6;
}
ul.navlinks {
-moz-border-radius: 0 0 7px 7px;
-o-border-radius: 0 0 7px 7px;
-webkit-border-radius: 0 0 7px 7px;
background: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_cat.png) repeat-x #1675BC;
border-radius: 0 0 7px 7px;
border-top: 1px solid white;
bottom: 9px;

position: relative;
text-align: center;
}
ul.navlinks {
border-bottom: 1px solid white;
font-weight: 700;

}
ul {
list-style-type: none;
}

ul.navlinks a.mainmenu {
-moz-transition-duration: 500ms;
-o-transition-duration: 500ms;
-webkit-transition-duration: 500ms;
color: white;
font-size: 11px;
outline: none;
text-shadow: 1px 1px 2px black;
transition-duration: 500ms;
}
ul.linklist li {
display: inline;
font-size: 1.1em;
line-height: 2.2em;
list-style-type: none;
width: auto;
}

a.mainmenu {
margin-left: 8px;
}

.main .main-foot, .main .main-head {

font-weight: 400;
padding: .7em 1.3em;
background: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_cat.png) repeat-x #1675BC;
}.pun .main-content , .pun table.table td , #onlinelist , #stats {
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/alt210.gif);
}

.top-vi,.viewrep{padding:10px!important}#active_starters,#most_active,#pun-visit,#users_month,#users_week{display:none}.lastcate,.leftrecent,.repfmvi,.rightrecent,
.viewfmvi{overflow:hidden;position:absolute;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}

.leftrecent{width:34%}.left{margin-left:-3px;width:81%}

.imgstatus{background-color:#FFF;left:-32px;padding:2px 7px;position:absolute}.rightrecent{right:250px;text-align:right;width:115px}.showpost{font-size:9px;left:-12px;line-height:18px;position:absolute}


.viewfmvi{right:185px;text-align:right;width:50px}.repfmvi{right: 129px;text-align:right;width:50px}.lastcate{margin-right:-11px;right:0;text-align:right;width:157px}#content-container div#left,#content-container div#right{border:0 none;float:none;margin:0;width:100%}*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}* html #content-container #main-content{margin-left:0;margin-right:0;overflow:visible}* html #content-container div#main{float:none;margin-left:-99%;margin-right:-99%;width:100%}.latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;padding:0 5px 0 27px;text-align:left}.latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}.toppost_width{float:left;width:200px}.recentWidth{float:left;width:595px}.recentWidth .main-head{height:1.3em;overflow:hidden;position:relative}.recentWidth h3{marign-left:10px}.loaddinng{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:350px;width:440px}#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
.latest_topics li {
line-height: 16.1px;
}

/* Thống kê */
.leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
.rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;margin:5px 10px 5px 70px}
.starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px solid #D6D2D2;color: white;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;padding:5px;background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 rgb(8, 137, 238);}

.loaddingLike {
background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin11.gif) no-repeat scroll center center transparent;
display: none;
height: 1.4em;
margin: -1.4em 0 -3px 200px;
width: 126px;
}
#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}.chatbox_row_1:hover, .chatbox_row_2:hover {
-webkit-box-shadow: gainsboro 0px 0px 4px;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 5px;
box-shadow: gainsboro 0px 0px 3px;
margin: 5px;
background-color: white;
}
/* Tooltip */
#tooltip .header {display:none}
#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
#tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}


#chatbox_messenger_form {
-webkit-box-shadow: #D4D4D4 0px 0px 4px;
background-color: white;
border-bottom: 0px;
border-left: 1px solid #C9C9C9;
border-radius: 5px 5px 0px 0px;
border-right: 1px solid #C9C9C9;
border-top: 1px solid #C9C9C9;
bottom: 0px;
box-shadow: #C6C6C6 0px 0px 4px;
height: 30px;
left: 0px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
position: fixed;
right: 0px;
width: 650px;
z-index: 999;
float: none;
}
label input#message {
background-color: white;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 3px;
font-size: 12px;
height: 17px;
}
#divbold, #divcolor, #divitalic, #divsmilies, #divstrike, #divunderline {
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x white;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 3px;
}
.fontbutton {
border: 0;
}
.fontbutton_normal {
background: #E1E1E2;
}
input#submit_button:hover {
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
border: 1px solid #A2A2A2;
border-image: initial;
color: #2C2C2C;
}

input#submit_button {
background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x white;
border: 1px solid #C9C9C9;
border-image: initial;
border-radius: 3px;
color: #929292;
cursor: pointer;
font-size: 12px;
padding-left: 2px;
padding-right: 2px;
text-transform: uppercase;
}
#chatbox_header.main-head {
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 #0889EE;
color: #DEDFDF;
padding: 0 1.3em;
}

#chatbox_members  {
background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 #0889EE;
color: white;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
padding: .5em .25em;
text-align: center;
}
#chatbox {
background-color: white;
}

#chatbox_members {
background-color: white;
}
#chatbox_messenger_form {
background-color: white;
}


input.button1, input.button2, button.button2, #main-content a.cgu-buttons {
border: 1px solid #afafaf;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: 1px 3px 0px #afafaf;
  -webkit-box-shadow: 1px 3px 0px #afafaf;
}


.codebox {
margin: 1em;
background: whiteSmoke;
border: 1px solid #C2C0B8;
-webkit-box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
-moz-box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
max-width: 500px;
overflow: hidden;
}


.codebox dd.cont_code {
background: none;
width: 680px;
}
.fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object {
vertical-align:top;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-wrap {
position:absolute;
top:0;
left:0;
z-index: 999;
}

.fancybox-outer {
background:#f9f9f9;
color:#444;
text-shadow:none;
-webkit-border-radius:4px;
-moz-border-radius:4px;
border-radius:4px;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-opened {
z-index: 999;
}

.fancybox-opened .fancybox-outer {
-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
}

.fancybox-inner {
width:100%;
height:100%;
position:relative;
outline:0;
overflow:hidden;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-error {
color:#444;
font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
margin:0;
padding:10px;
}

.fancybox-image,.fancybox-iframe {
display:block;
width:100%;
height:100%;
border:0;
vertical-align:top;
margin:0;
padding:0;
}

.fancybox-image {
max-width:100%;
max-height:100%;
}

#fancybox-loading {
position:fixed;
top:50%;
left:50%;
margin-top:-21px;
margin-left:-21px;
width:42px;
height:42px;
background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb10.gif);
opacity:.8;
cursor:pointer;
z-index: 999;
}

.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span {
background-image:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb10.png);
}

.fancybox-close {
position:absolute;
top:-18px;
right:-18px;
width:36px;
height:36px;
cursor:pointer;
z-index: 999;
}

.fancybox-prev,.fancybox-next {
position:absolute;
top:0;
width:40%;
height:100%;
cursor:pointer;
background:transparent url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/blank110.gif);
z-index: 999;
}

.fancybox-next {
right:0;
}

.fancybox-prev span,.fancybox-next span {
position:absolute;
top:50%;
left:-9999px;
width:36px;
height:36px;
margin-top:-18px;
cursor:pointer;
z-index: 999;
}

.fancybox-prev span {
background-position:0 -36px;
}

.fancybox-next span {
background-position:0 -72px;
}

.fancybox-prev:hover span {
left:20px;
}

.fancybox-next:hover span {
left:auto;
right:20px;
}

.fancybox-tmp {
position:absolute;
top:-9999px;
left:-9999px;
overflow:visible;
visibility:hidden;
padding:0;
}

#fancybox-overlay {
position:absolute;
top:0;
left:0;
overflow:hidden;
display:none;
z-index:999;
background:#000;
}

.fancybox-title-float-wrap {
position:absolute;
bottom:0;
right:50%;
margin-bottom:-35px;
z-index:999;
text-align:center;
}

.fancybox-title-float-wrap .child {
display:inline-block;
margin-right:-100%;
background:rgba(0,0,0,0.8);
-webkit-border-radius:15px;
-moz-border-radius:15px;
border-radius:15px;
text-shadow:0 1px 2px #222;
color:#FFF;
font-weight:700;
line-height:24px;
white-space:nowrap;
padding:2px 20px;
}

.fancybox-title-outside-wrap {
position:relative;
margin-top:10px;
color:#fff;
}

.fancybox-title-inside-wrap {
margin-top:10px;
}

.fancybox-title-over-wrap {
position:absolute;
bottom:0;
left:0;
color:#fff;
background:rgba(0,0,0,.8);
padding:10px;
}

#fancybox-buttons {
position:fixed;
left:0;
width:100%;
z-index: 999;
}

#fancybox-buttons.top {
top:10px;
}

#fancybox-buttons.bottom {
bottom:10px;
}

#fancybox-buttons ul {
display:block;
width:170px;
height:30px;
list-style:none;
-webkit-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);
-moz-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);
background:#111 0 0 50% 50% 100%;
border-radius:3px;
margin:0 auto;
padding:0;
}

#fancybox-buttons ul li {
float:left;
margin:0;
padding:0;
}

#fancybox-buttons a {
display:block;
width:30px;
height:30px;
text-indent:-9999px;
background-image:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb11.png);
background-repeat:no-repeat;
outline:0;
}

#fancybox-buttons a.btnPrev {
width:32px;
background-position:6px 0;
}

#fancybox-buttons a.btnNext {
background-position:-33px 0;
border-right:1px solid #3e3e3e;
}

#fancybox-buttons a.btnPlay {
background-position:0 -30px;
}

#fancybox-buttons a.btnPlayOn {
background-position:-30px -30px;
}

#fancybox-buttons a.btnToggle {
background-position:3px -60px;
border-left:1px solid #111;
border-right:1px solid #3e3e3e;
width:35px;
}

#fancybox-buttons a.btnToggleOn {
background-position:-27px -60px;
}

#fancybox-buttons a.btnClose {
border-left:1px solid #111;
width:38px;
background-position:-57px 0;
}

#fancybox-buttons a.btnDisabled {
opacity:.5;
cursor:default;
}

.fancybox-prev:hover,.fancybox-next:hover,.fancybox-opened .fancybox-title {
visibility:visible;
}

.iconPlayer {
background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/play-o10.png) no-repeat scroll center center transparent;
left:140px;
opacity:.8;
position:absolute;
margin-top:85px;
z-index:99;
padding:40px!important;
}

.fancyimg-fmvi {
cursor:0;
}


.entry-content img {
max-width:350px;
}.avatarthum img {
width: 70px;
background-color: whiteSmoke;
border-bottom: 2px solid;
border-radius: 3px;
border-right: 2px solid;
padding: 5px;
}
.user-basic-info img {
width: 120px;
background-color: whiteSmoke;
border-bottom: 2px solid;
border-radius: 3px;
border-right: 2px solid;
padding: 5px;
}

.useravatar img {
width: 120px;
background-color: whiteSmoke;
border-bottom: 2px solid;
border-radius: 3px;
border-right: 2px solid;
padding: 5px;
}
/* vote dislike */
.hihi {background-color: #1F537B;color: #DEDFDF;font-weight: 400;padding: 0.7em 0.1em;}
.dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
.vote-button{float:left;width:70px}
.c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
.c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:left;}
.c3zminus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}


.postmain blockquote, blockquote{  -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  -moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);    margin: 0.5em;  color: #495d68;  padding: 0 !important;  border: 1px solid #ccc !important;  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/quote110.png);}
blockquote div{  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/quotem10.png) no-repeat 99% 5px;  padding: 0.7em;  border: 1px solid white;}
/* giao diện blog */
#bookmarks{float:none;margin-top:20px;text-align:center}
#bookmarks a{border:1px solid;box-shadow:-2px -2px 2px #4B4646;height:30px!important;padding-bottom:4px;text-align:center;vertical-align:middle!important;width:20px!important;margin:0 10px!important}
#bookmarks a:hover{box-shadow:-2px -2px 2px red}
#bookmarks a:active{box-shadow:-2px -2px 2px #000}
#blog_comments{width:100%!important;border:0 none!important}
#blog_comments .post .postbody span{display:block;font-size:12px;margin-top:5px;padding-top:5px}
.nonchange,.nonchange span{display:inline!important;margin:0;padding:0}
#blog_comments .post .postbody{box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);margin-left:70px;position:relative;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;width:90%!important;padding:10px}
.blog_comment-avatar{display:block;float:left;height:auto;margin-right:10px;width:50px;background-color:#FFF;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 0 5px #EBEBEB;padding:2px}
.blog_comment-avatar img{background-color:#FFF;border:0 none;vertical-align:middle;width:50px;min-height:50px;margin:0}
#blog_comments .post{clear:both;margin-bottom:15px;position:relative;border:0 none!important;padding:0}
span.comment-time,span.comment-number{color:#888;position:absolute;right:40px;top:0;font-size:11px!important}
.comment-content{border-top:1px solid #DFDFDF}
#blog_comments .post span.dialog{height:20px;left:-10px;position:absolute;top:0;width:10px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dialog11.png) no-repeat scroll 0 0 transparent}
.comment-number img{position:absolute;padding:2px;right:0;}
.comment-number{cursor:pointer;right:10px!important}
.comment-number img.dropP{background-color:#FFF;z-index:100;border-color:#09A2E8;border-style:solid solid none;border-width:1px;}
.dropMenuP{display:none;background-color:#FFF;border:1px solid #09A2E8;position:absolute;right: 0px;top: -10px;padding:5px}


.pun table.table td {

border-style: solid none none none;

}

.main .tieude .page-title{color:#fff!important;background:#fff;opacity:0.8}
.main .tieude{
height: 28px;
padding: 6px;
  border: 1px solid #133783;
-webkit-box-shadow: 0 2px 2px -2px rgba(0,0,0,.52);
font-size: 12px;
font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
font-weight: 700;
  background-color: #3B5998;
color: #000;

}
.main .tieude .page-title{padding: 5px;}.noidungthongbao{padding: 0px;height:27px!important}
.dulieu2 hr,hr {
border: 0px;
border-bottom: 2px dashed #666;
height: 2px;

}
.slimHeader #pageNav {
margin-right: 1px;
padding-top: 6px;
}
.slimHeader #pageNav .topNavLink {
height: 31px;
}#pageNav li {
float: left;
}
.slimHeader #pageNav .topNavLink a {
height: 31px;
line-height: 29px;
padding: 0;
vertical-align: top;
}
.slimHeader #pageNav a {
color: #D8DFEA;
}
#pageNav a {
color: white;
display: block;
display: inline-block;
font-weight: bold;
height: 22px;
padding: 8px 10px 0 10px;
text-decoration: none;
}
.slimHeader #pageNav .headerTinymanPhoto {
border: solid 1px #294A8F;
border-top: solid 1px #123682;
-webkit-border-radius: 2px;
height: 23px;
margin: 3px 5px 3px 3px;
width: 23px;
}

fieldset.frm-set dl dd {
margin-left: 0em;
}

/* Avatar in index */
.avatar-index {float: left;}
.avatar-index img {width: 40px;height: 40px;background: #F4F4F4;border: 1px solid #DDD;margin: 0 5px;padding: 1px;}
.avatar-index img:hover {border: 1px dashed #CCC;}

#tooltip {

padding: 10px;
}  #text_editor_textarea {
background: white url(http://nr6.upanh.com/b1.s34.d4/6ac3c0606e6e18eda365b33e6158c7c0_50480296.hotrofm.png) no-repeat bottom right;
border: 1px solid #BCBCBC;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
padding: 2px;
}
 
a[href*="/t1158-topic"],.showcolor{color:#F00;animation:svcolor 1s infinite;-moz-animation:svcolor 1s infinite;-webkit-animation:svcolor 1s infinite;}
@keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-moz-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-webkit-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-webkit-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-moz-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-ms-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}


.large_textbutton{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/newbtn10.png) repeat-x scroll left top #7c8da3;border:0 none;border-radius:10px 10px 10px 10px;box-shadow:0 3px 8px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font:14px Arial,sans-serif;margin-left:10px;margin-top:-2px;position:relative;padding:4px 15px}
.post .post-options{height:22px;position:relative}


.chatbox_row_1:first-child span[style="font-style:italic"]:before {
    content: " Bạn đã mất kết nối - Hãy bấm đăng nhập để tiếp tục";
    visibility: visible;
    margin-top:50px;
    margin-left:50px;
   
  }
.chatbox_row_1:first-child span[style="font-style:italic"] {
    visibility: hidden;
    font-weight:bold;
  }
#general-stats{
  width: 100%;
  text-shadow: 1px 1px 0 white;
  background: #f5f5f5;
  -moz-box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
  box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
  border: 1px solid white;}

#statistics{
  vertical-align: top;
  padding-bottom: 15px;
  border-left: 1px solid white;
  width: 100%;
  float: right;}

#statistics .stats-title{background: #e3e3e3;}

.stats-content{
  border-top: 1px solid #d9d9d9; 
  padding: 15px;}

#online{
  vertical-align: top;
  border-right: 2px solid #d2d2d2;
  background: #eaeaea;
  width: 60%;}

#online .on-title{background: #f3f3f3;}

#online .on-title, #statistics .stats-title{
  height: 70px;
  padding 0 0 0 20px;
  text-transform: uppercase;
  font-size: 30px;
  border-bottom: 1px solid white;}

#online .on-title a, #statistics .stats-title a{
  font-family: Century Gothic !important;
  bottom: -23px;
  position: relative;
  left: 20px;}


.online-content{
  border-top: 1px solid #d9d9d9; 
  padding: 15px;}
#legend{margin: 25px 0;}

.groups{
  background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/custom10.png) no-repeat left;
  padding: 5px 0 5px 18px;
  float: right;
  margin-top: -22px;}

.pun .postfoot .user-contact {
float: center;
text-align: center;
width: 15em;
}.postmain blockquote, blockquote {
-webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
-moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
margin: 0.5em;
color: #495D68;
padding: 0 !important;
border: 1px solid #CCC !important;
background: url(http://cros.forumf.biz/users/2012/10/88/45/album/quote110.png);
}


.pun .postmain {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
background:#fff;
border:1px solid #fff;
border-radius:5px;
box-shadow:0 3px 5px #c9c9c9;
margin-left:15em;
width:770px;
line-height: 22px;

}

.pun .post {
background:transparent;
border:0;
padding-top:15px;
}

.pun .entry-content {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
background:#fff;
border-radius:5px;
margin-bottom:5px;
min-height:140px;
overflow:hidden;
padding-bottom:0;
padding-left:5px;

}

.pun .post-entry {
height:100%;
position:relative;
padding:1em 1em 0;
}

.pun .postbody {
height:100%;
width:100%;
}
.pun .posthead h2 strong {
float: none;
}

.pun .posthead {
-moz-border-radius:5px;
-webkit-border-radius:5px;
background:#f5f5f5;
border-bottom:0;
border-radius:5px;
margin:5px 5px 5px 0;
padding:.5em 1.3em .5em 1em;
}

.pun .post .user {
float:left;
left:10px;
margin-left:-16em;
position:relative;
text-align:center;
}

.postfoot {
border:0;
}.pun .user-ident .username {
position:relative !important;
text-decoration:none;
top:0;
}


.post .post-options {
height: 22px;
position: relative;
}


div.user-basic-info img{
    margin: 3px;
    border: 5px solid #eee;
    -webkit-box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
    -moz-box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
    box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
    -webkit-transition: all 0.5s ease-out;
    -moz-transition: all 0.5s ease;
    -o-transition: all 0.5s ease;

width: 85px;

}
 
div.user-basic-info img:hover {
    -webkit-transform: rotate(-7deg);
    -moz-transform: rotate(-7deg);
    -o-transform: rotate(-7deg);
}

.main-category {

width: 700px;
}#pun-intro {
background-color: white;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/empty.gif);
background-repeat: repeat-x;
border-bottom: 1px solid #296FA5;
margin: 0;
padding: 1.5em 1em 1em;
text-align: left;
}

avatar
Chicken™
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 07/11/2012
Số bài : 5
CPP : 3
Châm ngôn sống : Forumotion

Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Chicken™ on 7/11/2012, 7:36 pm

Viewtopic

Code:
<style>
    /*chữ kí*/
.pun .sig-content{clear:none;max-height:230px;overflow:hidden}
.pun .sig-content:hover{max-height:100%}

 
 
 
  .user {


padding: .6em 5px 5px!important;
width: 14em!important;
}
 
.khungpro53 {
background: white;
text-align: center;
border-left: 1px solid #CAD5E0;
border-right: 1px solid #CAD5E0;
border-bottom: 1px solid #CAD5E0;
padding-top: 10px;
padding-bottom: 10px;
margin-top: -16px;
border-radius: 0px 0px 5px 5px;
font-weight: bold;
}
.khungpro52 {
background: url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/bgd_gr11.gif) no-repeat;
text-align: center;
height: 25px;
line-height: 46px;
padding-top: 13px;
}
.khungpro51 {
height: 30px;
line-height: 30px;
font-size: 12px;
background: url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/bgd_gr10.gif) no-repeat;
padding: 0 10px;
text-align: center;
margin-top: -1px;
float: center;
}
      </style>
   
 
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
        //]]>
        </script>
      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
      <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
      </span>
      <!-- END switch_twitter_btn -->
      <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
      </span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
  </p>
</div>

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
  </div>

  <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2><div style="float:right;background: #2EBCFF; padding: 2px; color: white; min-width: 20px; height: 20px; font-size: 12px; text-align: center; -webkit-border-radius: 99px; -moz-border-radius: 99px; border-radius: 99px; position: relative; top: -2px;">
                    <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></div>
                    {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                   
                    </h2>
              </div>

              <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="user">
                    <div class="messageUserBlock"><h3 class="userText">
                     
                      {postrow.displayed.POSTER_NAME}
                     
                      <br><ul class="ribbon"><li class="ribbonStaff"><div class="left"></div><div class="right"></div><em class="userTitle" itemprop="title"><marquee BEHAVIOR="ALTERNATE">{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</marquee></em></li></ul><!--
slot: message_user_info_text -->
                      </h3>
                     
                     
                      <div class="avatarHolder"><span class="helper"></span>
                       
                        <span class="user-basic-info">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span>
                       
                        </div><div class="extraUserInfo">
                       
                        <dl class="pairsInline"><dt><span style="white-space:nowrap;">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}<br>
                       
                        <span style="white-space:nowrap;">
                         
                        {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                         
                          </span></dt><dd> </dd></dl>
                         
                         
                        </div>
                       
                        <span class="arrow"><span></span></span></div>
                      <br>

<style>
.messageUserInfo{float:left;width:124px}
  .messageUserBlock{background-color:white;border:1px solid #E0E0E0;position:relative}
  .messageUserBlock a[href*="/u"]{background: white url(http://rap.vn/diendan/styles/uniform/xenforo/xenfocus/highlight.png) repeat-x top;border-bottom:1px solid #D7D7D7;display:block;font-weight:700;line-height:16px;overflow:hidden;padding-bottom:8px;padding-top:8px;text-align:center;text-shadow:rgba(255,255,255,0.8) 0 1px 0}
  .messageUserBlock .userTitle{display:block;font-size:11px;padding-top:6px;text-align:center}
  .messageUserBlock div.avatarHolder{background-color:white;padding:10px}
  .messageUserBlock div.avatarHolder img{width:102px}
  .pun fieldset,.pun img{border:none}.messageUserBlock .extraUserInfo{background-color:white;border-top:1px solid #EDEDED;font-size:10px;padding:4px 6px}.messageUserBlock .extraUserInfo dl{margin:2px 0}
  .messageUserBlock .extraUserInfo dt{color:#969696!important;display:block;font-size:11px}
  .message .messageInfo{border-bottom:1px none #000;margin-left:140px;padding:0;zoom:1}
  #profile-advanced-details .autobot{color:#2220FB!important;font-size:14px!important;text-shadow:1px 1px 1px #000!important}.post .post-options{height:22px;position:relative}
.ribbon li:last-child{margin-bottom:0}
  .ribbon li{-khtml-border-radius:3px;-khtml-border-top-left-radius:0;-khtml-border-top-right-radius:0;-khtml-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25);-moz-border-radius:3px;-moz-border-radius-topleft:0;-moz-border-radius-topright:0;-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25);-webkit-border-radius:3px;-webkit-border-top-left-radius:0;-webkit-border-top-right-radius:0;-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25);border-radius:3px;border-top-left-radius:0;border-top-right-radius:0;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.25);margin-bottom:5px;padding:1px;position:relative}
  .ribbonStaff{background:#0091FF;border:1px solid #0091FF;color:#fff}
  .ribbon li .left{-khtml-border-top-left-radius:3px;-moz-border-radius-topleft:3px;-webkit-border-top-left-radius:3px;border-top-left-radius:3px;left:2.9px}
  .ribbon li div{height:4px;position:absolute;top:-4px;width:4px}
  .ribbonStaff div{background-color:#0091FF}
  .ribbon li .right{-khtml-border-top-right-radius:3px;-moz-border-radius-topright:3px;-webkit-border-top-right-radius:3px;border-top-right-radius:3px;right:-1px;}
  .messageList{background-color:#EDEDED;border:1px solid #D7D7D7;padding:10px 10px 1px}
.ribbon{font-size:12px;font-weight:700;margin:-5px -5px -2px;text-align:center}
</style>
                    <div class="user-info">
                     
                       
                                      <div class="khungpro51" style="font-weight:bold;">                                <center>Thông Tin Cá Nhân</center></div>
<div class="khungpro52"><center></center></div>
                      <div class="khungpro53">

                        <!-- BEGIN profile_field -->
                                         

                        {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                        <!-- END profile_field -->
                      </div>
                                           
                     
                     
                   
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                    </div>
                  </div>

                  <div class="post-entry">
                    <div class="entry-content">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                          <!-- END switch_vote -->

                          <!-- BEGIN switch_bar -->
                          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_plus -->

                              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_minus -->
                          </div>
                          <!-- END switch_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                          <!-- END switch_no_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                          <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                        <div>
                          <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                      <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                          {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                    </div>
                  </div>
              </div>

              <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">
                  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
              </div>
              <!-- END switch_signature -->

              <div class="postfoot">
                  <div class="user-contact">
                    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
           
                                                        <span class="options-button">
                                                          {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}                                                 
                                                    </span>
                                           
           
              <div style="clear:both;"></div>
            </div>
        </div>
               
        <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
  </div>

  <div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        {S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
  </div>

  <a name="bottomtitle"></a>

  <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>

</div>

<div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  </p>
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
      <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  <div class="main-content clearfix">
      <!-- BEGIN link -->
      » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
      <!-- END link -->
  </div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
{QUICK_REPLY_FORM}
    <div style="display:none" id="quickrepFMvi"></div>
<div style="display:none" id="quickdata"></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
   
   
<div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
      <div id="stats">
        <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
  </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
avatar
Chicken™
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 07/11/2012
Số bài : 5
CPP : 3
Châm ngôn sống : Forumotion

Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Kiến on 7/11/2012, 9:39 pm

Hình như thiếu nguồn rip, và cũng không nên đổi tên skin thành hotrofm như vậy sợ Chỉ người design mới có quyền đặt tên thôi chứ sợ
Code:
http://forum.forumactif.com/forum
avatar
Kiến
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PhpBB3
Ngày đăng ký : 08/05/2009
Số bài : 1099
CPP : 1668
Châm ngôn sống : Vẽ bậy

Xem lý lịch thành viên http://diendan.dust.tv/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by hóng-er on 7/11/2012, 11:23 pm

full mod là sao vậy? mod ở đâu ra vậy? là sao
avatar
hóng-er
CPYellowMember
CPYellowMember

Firefox Invision
Ngày đăng ký : 02/04/2010
Số bài : 3105
CPP : 1208
Châm ngôn sống : Sống để được chết một lần.

Xem lý lịch thành viên http://devs.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by chupy on 8/11/2012, 12:12 am

Giỏi thì Share Vỗ tay
mà Share thì Share đồ mình làm ra hehe
Đồ mình ko làm ra Share ko mấy gì là vẻ vang haha
Dựa dẫm mãi cũng ko lớn được mặt gian
avatar
chupy
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 16/04/2012
Số bài : 407
CPP : 309

Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Chicken™ on 8/11/2012, 6:52 pm

@chupy đã viết:Giỏi thì Share Vỗ tay
mà Share thì Share đồ mình làm ra hehe
Đồ mình ko làm ra Share ko mấy gì là vẻ vang haha
Dựa dẫm mãi cũng ko lớn được mặt gian

ghen à Cười nghiêng ng thôi bố next dùm
avatar
Chicken™
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 07/11/2012
Số bài : 5
CPP : 3
Châm ngôn sống : Forumotion

Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by nightWalker on 8/11/2012, 6:57 pm

Tớ không hiểu 2 bạn có xích mích gì với nhau nhưng gây chuyện ở đây là không dc nhé...
Có văn hóa, lịch sự thì tự mà giải quyết...
Làm ntn chẳng hay ho gì đâu mà sao cứ thích xoáy nhau thế không biết =="
avatar
nightWalker
CPYellowMember
CPYellowMember

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 14/04/2011
Số bài : 2104
CPP : 193
Châm ngôn sống : *phọt*...

Xem lý lịch thành viên http://diendan.chinhphuc.info/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Chicken™ on 8/11/2012, 10:59 pm

199x đã viết:Tớ không hiểu 2 bạn có xích mích gì với nhau nhưng gây chuyện ở đây là không dc nhé...
Có văn hóa, lịch sự thì tự mà giải quyết...
Làm ntn chẳng hay ho gì đâu mà sao cứ thích xoáy nhau thế không biết =="

Ok. tại nó cứ xoáy tớ trước. STOP HERE
avatar
Chicken™
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 07/11/2012
Số bài : 5
CPP : 3
Châm ngôn sống : Forumotion

Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by hóng-er on 8/11/2012, 11:28 pm

@chupy đã viết:Giỏi thì Share Vỗ tay
mà Share thì Share đồ mình làm ra hehe
Đồ mình ko làm ra Share ko mấy gì là vẻ vang haha
Dựa dẫm mãi cũng ko lớn được mặt gian
haha
avatar
hóng-er
CPYellowMember
CPYellowMember

Firefox Invision
Ngày đăng ký : 02/04/2010
Số bài : 3105
CPP : 1208
Châm ngôn sống : Sống để được chết một lần.

Xem lý lịch thành viên http://devs.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by chupy on 9/11/2012, 5:30 pm

@Chicken™️ đã viết:
@chupy đã viết:Giỏi thì Share Vỗ tay
mà Share thì Share đồ mình làm ra hehe
Đồ mình ko làm ra Share ko mấy gì là vẻ vang haha
Dựa dẫm mãi cũng ko lớn được mặt gian

ghen à Cười nghiêng ng thôi bố next dùm
Cười nghiêng ng Cười nghiêng ng
tôi mà ghen với bạn á Cười nghiêng ng
bạn có cái gì mà tôi phải ghen Cười nghiêng ng
ghen vì có người dựa dẫm á Cười nghiêng ng
1 người tự đứng vững và 1 người phải có 2 cái gậy mới đứng vững dc Cười nghiêng ng
chắc tôi ghen vì ko có 2 cái gậy Cười nghiêng ng
hài nháy mắt
^^
( góp ý thôi ) ko phải xoáy đâu nháy mắt mong mấy bạn thông cảm nháy mắt

à còn nói về lịch sự T_T mình vẫn nói chuyện = bạn với tôi
còn người ta thì : khóc ( mặc dù người ta đâu hơn tuổi mình khóc )
thấy mà buồn khóc
avatar
chupy
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 16/04/2012
Số bài : 407
CPP : 309

Xem lý lịch thành viên http://cntt-k3.forum0.net/

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Gió Vô Cảm on 10/11/2012, 6:30 am

Bạn ý cứ tưởng mình là SÚP PỜ HÊ RÔ tính làm anh hùng bàn phím hay sao Buồn
avatar
Gió Vô Cảm
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 12/07/2012
Số bài : 38
CPP : 91
Châm ngôn sống : I'm No Status

Xem lý lịch thành viên http://teenkimdong.biz

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Assmin on 27/9/2014, 6:11 pm

Reppppllllyyyyyyyy
avatar
Assmin
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 18/09/2014
Số bài : 11
CPP : -11
Châm ngôn sống : asasasasasdsadasd

Xem lý lịch thành viên http://game-vn.5forum.net

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Assmin on 28/9/2014, 7:23 pm

Thấy dòng
Code:
*Trả lời bài viết để xem đầy đủ hướng dẫn này*
Nên rep Cười nhe răng
avatar
Assmin
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 18/09/2014
Số bài : 11
CPP : -11
Châm ngôn sống : asasasasasdsadasd

Xem lý lịch thành viên http://game-vn.5forum.net

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by help me on 30/9/2014, 11:52 am

repppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
avatar
help me
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 14/10/2011
Số bài : 237
CPP : 12
Châm ngôn sống : vui là chính

Xem lý lịch thành viên http://truongthpt.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: [Skin] [Share] skin hotrofm style helpforumotion (full)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết