Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by handsomevip007 14/2/2018, 4:50 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
by Exterminator 7/2/2017, 12:16 pm

» Cần giúp đỡ về Ads Banner trong forum
by sayedn73 7/2/2017, 12:42 am

Top posting users this week


[Giúp] về JS pop-up profile[✔]

Go down

[Giúp] về JS pop-up profile[✔]

Bài gửi by DJen on 27/7/2014, 9:33 pm

mình có 1 đoạn Js pop-up profile như sau:
Code:
$(function () {
  if (/\/u\d+/.test(location.pathname) == true) return;
    
  var settings = {
          wall : 1,
          stats : 1,
    attachments : 0,
        friends : 1,
        contact : 0,
            rpg : 0,
          close : 1,
          avatar: 0
  };
    
  var a = document.getElementsByTagName('A');
  for (i = 0; i < a.length; i++) {
    if (/\/u\d+/.test(a[i].href) == true) a[i].className = a[i].className + ' profilePopup';
  }
    
 $('.profilePopup:has(img)').removeClass('profilePopup');
    
  if (settings.wall == 1) var userWall = '<span class="propop_tab" id="propop_vm">Tường nhà</span>';
  else var userWall = '';
    
  if (settings.stats == 1) var userStats = '<span class="propop_tab" id="propop_stats">Thống kê bài viết</span>';
  else var userStats = '';
  
  if (settings.attachments == 1) var userAttachments = '<span class="propop_tab" id="propop_attach">Attachments</span>';
  else var userAttachments = '';
    
  if (settings.friends == 1) var userFriends = '<span class="propop_tab" id="propop_friends">Bạn bè</span>';
  else var userFriends = '';
    
  if (settings.contact == 1) var userContact = '<span class="propop_tab" id="propop_contact">Contact</span>';
  else var userContact = '';
    
  if (settings.rpg == 1) var userRpg = '<span class="propop_tab" id="propop_rpg">Character sheet</span>';
  else var userRpg = '';
    
  if (settings.close == 1) var userClose = '<span class="propop_tab" id="close_popup" style="float:right;margin-top:-4px;">Close</span>';
  else var userClose = '';

 $('.profilePopup').click(function(){

        var UID = $(this).attr('href');
        var UNM = $(this).text();
        var SEL = '#cp-main .panel, .forumline:has(#profile-advanced-details), .clear + #profile-advanced-details';
        var LOAD = '<center><span class="profileLoading" style="font-weight:bold;font-size:18px;">Loading...</span></center>';
        var TAB = '#propop_profile, #propop_vm, #propop_stats, #propop_friends, #propop_contact, #propop_rpg, #propop_attach, #propop_close';

        $('body').append('<div id="profilefilter" style="position:fixed;top:0px;left:0px;right:0px;bottom:0px;background:rgba(0,0,0, 0.5);cursor:pointer;z-index:10;"></div><div id="profcont-container" style="background:#DDD;top:7%;left:14%;right:14%;padding:4px;position:fixed;font-size:12px;-webkit-border-radius:1px;-moz-border-radius:1px;border-radius:1px;-webkit-box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0, 0.5) inset;-moz-box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0, 0.5) inset;box-shadow:0px 0px 2px rgba(0,0,0, 0.5) inset;z-index:50;"><div class="profile_popup_nav">'+ userWall + '<span class="propop_tab" id="propop_profile">Thông tin cá nhân</span>' + userStats + userAttachments + userFriends + userContact + userRpg + userClose +'</div><a href="'+UID+'"><div id="userAVA"></div></a><div id="userprofile" style="height:504px;overflow-y:auto;">'+LOAD+'</div><span id="profileLinks"><a href="'+UID+'"></a><span id="interactionLinks"> <a href="/privmsg?mode=post&u='+UID.replace(/.*?\/u/, '')+'"><strong>Viết lên tường</strong></a><a href="/privmsg?mode=post_profile&u='+UID.replace(/.*?\/u/, '')+'"></a><span style="float:right;position: relative;
margin-top: -5px;
}"><a href="/profile?friend='+UNM.replace(/\s+/, "+")+'&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">Add Friend</a>  <a href="/profile?foe='+UNM.replace(/\s+/, '+')+'&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">Add Foe</a></span></span></div>');

        $('#userprofile').load(UID + SEL);
        if (settings.avatar == 1) $('#userAVA').load(UID + ' #profile-advanced-right .module:first div img:first, .forumline td.row1.gensmall:first > img:first, .frm-set.profile-view.left dd img:first, dl.left-box.details:first dd img:first, .row1 b .gen:first img:first, .real_avatar img:first');
        $('#propop_profile').addClass('activeTab');

        $('#propop_profile').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + SEL);
        });

        $('#propop_vm').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + 'wall' + SEL);
        });

        $('#propop_stats').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + 'stats' + SEL);
        });

        $('#propop_friends').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + 'friends' + SEL);
        });

        $('#propop_contact').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + 'contact' + SEL);
        });
    
      $('#propop_rpg').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + 'rpg' + SEL);
        });
    
      $('#propop_attach').click(function() {
            if ($(this).hasClass('activeTab')) return;
            $(TAB).removeClass('activeTab');
            $(this).addClass('activeTab');
            $('#userprofile').html(LOAD).load(UID + 'attachments' + SEL);
        });

        if (!document.getElementById('logout')) $('#interactionLinks').remove();

        $('#profilefilter, #close_popup').click(function () { $('#profilefilter, #profcont-container').remove() });
        return false;
    });

});

và đoạn js viết lê tường hog chuyển trang này (sr mình quên mất tác giả)
Code:
$(function(){
if (window.location.pathname.indexOf('/u') == 0  && window.location.pathname.split('w')[1] == "all"){
var href= $('a[href*="mode=post_profile"]').attr("href");
var name = $("profile-advanced-right .main-head:first").text().substring(0, $("#profile-advanced-right .main-head:first").text().lastIndexOf(" "));
$("#profile-advanced-details .main-content").before('<form action="/privmsg?mode=post_profile"  id="DNT-walleditor" onsubmit="return vB_Editor[\'text_editor\'].prepare_submit(0,0)" name="post" method="post" enctype="multipart/form-data"><span class = "wallbutton" value="b" style="font-weight:bold">B</span><span class = "wallbutton" value="i" style="font-style: italic">I</span><span class = "wallbutton" value ="u" style="text-decoration: underline">U</span><span class = "wallbutton" value ="strike" style="text-decoration: line-through;font-weight:bold">S</span><span class = "wallbutton" value="img">Ảnh</span><span class = "wallbutton" value="youtube">Youtube</span><textarea id="wallmessage" placeholder="Viết gì đó lên tường ... đối với youtube chỉ lấy mã của video (nằm sau chữ [v=] trên đường link) " name="message"></textarea>\n<span id="sendmessage">Đăng</span></form>');
$(".wallbutton").click(function(){
var a = $(this).attr("value");
$("#wallmessage").val($("#wallmessage").val()+'['+a+'][/'+a+']');
});
$("#sendmessage").click(function(){
if($("#wallmessage").val().replace(/\s/g , '').length < 1) {
alert("Bạn phải nhập nội dung mới có thể gửi tin nhắn");
}
else{
$("#DNT-walleditor").before('<div style="margin-left: 300px;" class="ajaxload"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif"/></div>');
var valmsg = $("#wallmessage").val();
$.post(href, {
subject: "Tin nhắn",
message: valmsg,
username : name,
mode: "post_profile",
folder: "profile",
"auth[]": $("input[name='auth[]']:last").val(),
post: "Send"
}, function (a) {
console.log(a);
if ($(a).find(".message a[href*='wall']").length){
$.get(window.location.pathname , function(b){
if($("ol li").length){
$(b).find("ol li:first").hide().insertBefore("ol li:first").slideDown(400);
}
else {
$("#profile-advanced-details .main-content").html($(b).find("#profile-advanced-details .main-content").html());
}
});
$("#wallmessage").val("");
$(".ajaxload").remove();
}
else{
alert("Gặp lỗi trong việc gửi bài hoặc chủ nhà không cho đăng lên tường. Hãy F5 để thử lại");
}
});
}
});
}
});

có pro nào giúp đưa đoạn gửi bài lên tường này vào cái pop-up không ... thanks nhiều
avatar
DJen
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 14/09/2013
Số bài : 82
CPP : 15

Xem lý lịch thành viên http://ddsvn.forumvi.com/forum

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết