Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by handsomevip007 14/2/2018, 4:50 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
by Exterminator 7/2/2017, 12:16 pm

» Cần giúp đỡ về Ads Banner trong forum
by sayedn73 7/2/2017, 12:42 am

Top posting users this week


Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Go down

Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by t10 on 16/8/2014, 6:55 pm

Như tiêu đề có bạn nào biết thêm thanh xám chổ sửa bài viết, trả lời, IP....

Thành

Demo http://hoaphuong.123.st/t136-topic
Code
Code:
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                }
                });
                });

                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
             
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
                });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
         
                return false;
                };

                //]]>
                </script>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
          <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
          <li><script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
          </li>
          <!-- END switch_plus_menu -->
          <li>
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
          </li>
          <li>
            <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
          </li>
          <li>
            <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
          </li>
          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <li>
            {S_WATCH_TOPIC}
          </li>
          <!-- END watchtopic -->
      </ul>
      <p>
          {LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}
      </p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>
          {L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}
      </p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <div class="pun-crumbs noprint">
      <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
          <!-- BEGIN switch_twitter_btn --><span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></span>
          <!-- END switch_twitter_btn -->
          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn --><span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span>
          <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </p>
    </div>
    <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">
            {PAGINATION}
          </p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
        {POLL_DISPLAY}
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
      </div>
      <div class="main-content topic">
          <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <p class="p-hidden">
            {postrow.hidden.MESSAGE}
          </p>
          <!-- END hidden -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  <h2><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                  </h2>
                </div>
                <div class="postbody" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  <div class="user">
                      <div class="user-ident">
                        <div class="eti_postbit">
                            <center>
                              {postrow.displayed.POSTER_NAME}  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                            </center>
                        </div>
                        <div class="eti_postbit">
                            <center>
                                {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}
                            </center>
                        </div>
                        <center><img src="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/avatar/top.gif" /><img style="height: 2px;" src="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/avatar/toprightconner.gif" /><img style="width: 4px;" src="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/avatar/left.gif" />
                            <div class="avatar9x">
                              <!--  BEGIN-----AVATA  -->
                              <table style="width:auto" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/138.png " />
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/218.png ">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/313.png " />
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/411.png " valign="top">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/511.png ">
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/610.png " />
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/710.png ">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/810.png " />
                                        </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                              </table>
                              <!--  ENDE-----AVATA  --><br />
                            </div>
                        </center>
                      </div>
                      <div class="eti_postbit">
                        <center>
                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                        </center>
                      </div>
                      <div class="eti_postbit">
                        <center>
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
                            <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                            <!-- END contact_field -->
                        </center>
                      </div>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                      <div class="eti_postbit">
                          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                      </div>
                      <!-- END profile_field --> {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </div>
                </div>
                <div class="post-entry">
                  <div class="entry-content">
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
                        </div>
                        <!-- END switch_vote -->
                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->
                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->
                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                            ----
                        </div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
                        </div>
                        <!-- END switch_vote -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->
                      <div>
                        <div>
                            <!--  Đóng khung bài viết  -->
                            <div>
                              <table style="width:100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_14.gif" />
                                        </td>
                                        <td style="width: 100%;" background="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_17.gif">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_18.gif" />
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="width: 10px;" background="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/quote/admin_04.gif" valign="top"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_13.gif" />
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">
                                            {postrow.displayed.MESSAGE}
                                        </td>
                                        <td style="width: 16px;" background="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_19.gif" valign="top">
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_16.gif" />
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_15.gif">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin_12.gif" />
                                        </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                              </table>
                            </div>
                            <!--  KetThuc Dong Khung Cho Bai Viet  -->
                            <!-- BEGIN switch_attachments --><dl class="attachbox"><dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt><dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments --><dl class="file"><dt><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />
                                        <!-- BEGIN switch_dl_att --><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->
                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att --></dt>
                                    <!-- BEGIN switch_no_comment --><dd><em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em></dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><dd><em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em></dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att --><dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd></dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments --></dd></dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear">
                            </div>
                        </div>
                        <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                <!-- Khung chữ ký -->
                      <div class="htt_002"><div class="htt_001"><div class="htt_003">
    </div></div></div>
    <div class="htt"><div style="width:100%;">
    <div class="signaturecontainer">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
    </div>

    </div>

    <div class="htt_005"><div class="htt_004"><div class="htt_006">
    </div></div></div>
                <!-- / Khung chữ ký -->
                </div>
                <!-- END switch_signature -->
                <div class="postfoot">
                  <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                  </div>
                  <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                      <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
          <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
              <!-- END switch_vote -->
          </div>
          <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
            <!-- END switch_vote --></div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"/> Đang Vote chờ xíu ^_^! </div> <div style="float:left; margin-top:5px;background-color:#FFF;">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->     
      <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>
    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_no_bar -->
    <!-- BEGIN switch_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_bar -->
                      <!-- END switch_vote_active --></div>
                                                      <!-- END switch_vote_active --></div>
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;">
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
          <!-- END displayed -->
          <!-- END postrow -->
      </div>
      <div class="main-foot clearfix">
          <p class="h2"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
          <p class="options"><input name="t" value="{TOPIC_ID}" type="hidden" />
            <!--  <input type=&amp;quot;hidden&amp;quot; name=&amp;quot;sid&amp;quot; value=&amp;quot;{S_SID}&amp;quot; />  --><input name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" type="hidden" />
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom --> {S_TOPIC_ADMIN}
            <!-- END viewtopic_bottom -->
          </p>
      </div><a name="bottomtitle"></a>
      <div class="paged-foot clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">
            {PAGINATION}
          </p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
    </div>
    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      </p>
    </div>
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}
          </p>
          <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
          </p>
      </div>
    </div>
    <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}
          </p>
          <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
          </p>
      </div>
      <div class="main-content clearfix">
          <!-- BEGIN link --> » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
          <!-- END link -->
      </div>
    </div>
    <!-- END promot_trafic -->
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="main" id="forum_rules">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            {L_FORUM_RULES}
          </p>
      </div>
      <table class="main-content frm">
          <tbody>
            <tr>
                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                <td class="logo"><img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                </td>
                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                <td class="rules entry-content">
                    {RULE_MSG}
                </td>
            </tr>
          </tbody>
      </table>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a> {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <div id="stats">
            <p>
                {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
            </p>
          </div>
      </div>
    </div>
    <!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
    <!-- END switch_image_resize --><script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script><style>
                  .eti_postbit {
                Padding-left: 2px;
                Padding-right: 2px;
                Padding-top: 2px;
                Padding-bottom: 2px;
                Background-color: rgb(240,240,240);
                Border-top: 1px solid #dddddd;
                Border-right: 1px solid #dddddd;
                Border-left: 1px solid #c4c4c4;
                Border-bottom: 1px solid #c4c4c4;
                Margin-bottom: 3px;
                border-radius:3px;
                -moz-border-radius:3px;
                -webkit-border-radius:3px;
                }
                </style>
    <style>
    /*colorbox*/
    #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}.colorpicker {
    width: 356px;
    height: 176px;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    background: url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/bg1010.png);
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    display: none;
    }
    </style>


            <center><div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http://hoaphuong.forumvi.com/{TOPIC_URL}
            " scrolling="no" frameborder="0" data-num-posts="20" style="border:none;overflow:hidden;width:600px;height:220px;" allowTransparency="true"></iframe> </div></center>    <style>
    /*vote*/
    .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
    .vote-button{float:left;width:60px}
    .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zplus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 #ECEEF5;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 2px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 25px;
    }
    .c3zminus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #ECEEF5;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 0px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 55px;
    }
    </style>
    <script type="text/javascript">
    function chvote(a, b) {
      "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
      var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
          c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
          b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
      return votetrans(b)
    }
    $(".c3zvau").each(function () {
      var a = $(this).text();
      $(this).html(votetrans(a))
    });

    function votetrans(a) {
      if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
      var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
          a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
          d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
          c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
          a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
          b = Math.round(100 * b);
      return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
    }
    $(".lvote").click(function () {
      "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
      var a = $(this).attr("target"),
          b = $(this).attr("alt"),
          d = $("." + a).attr("title");
      $("#" + a).show();
      $("." + a).html(chvote(b, d));
      $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
          opacity: 1
      }, 1500).fadeOut("slow", function () {
          $("." + a).fadeOut("slow").animate({
            opacity: 1
          }, 1E3).fadeIn()
      });
      $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
    });
    </script><!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<script type="text/javascript">
function truncate() {
var len = 0;
var p = document.getElementById('hide');
if (p) {
var trunc = p.innerHTML;
if (trunc.length > len) {
trunc = trunc.substring(0, len);
trunc = trunc.replace(/w+$/, '');
trunc = '<form method="post" action="http://hoaphuong2014.forumvi.com//profile.forum?mode=register"><input class="button" type="submit" value="Hãy đăng ký làm Thành Viên để được thấy Link" /></form>';
p.innerHTML = trunc;
}
}
}
function addLoadEvent(func) {
var oldonload = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = func;
} else {
window.onload = function() {
if (oldonload) {
oldonload();
}
func();
}
}
}
addLoadEvent(function() {
truncate();
});
</script>

<!-- END switch_user_logged_out -->

avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by BTV2 on 16/8/2014, 8:20 pm

2 ảnh giống hệt nhau là sao?
avatar
BTV2
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/09/2012
Số bài : 1182
CPP : 751
Châm ngôn sống : [hide][/hide]

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by Mr.Lickul on 16/8/2014, 8:30 pm

@BTV2 đã viết:2 ảnh giống hệt nhau là sao?
- Ông nhìn kĩ vào !
- Cái nền ảnh trên là màu trắng .
- Giờ ý thớt là thêm cái nền màu xám cho ổng đấy  &gt;Cười nhe răng&lt; 
avatar
Mr.Lickul
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/08/2013
Số bài : 131
CPP : -43
Châm ngôn sống : ...

Xem lý lịch thành viên http://...

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by t10 on 16/8/2014, 8:44 pm

Đâu có giống 1 cái hình màu trắng còn cái kia dùng photoshop làm thanh màu xám mà làm cho nó giống vbb
các bạn hiểu ý mình không.
avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by BTV2 on 16/8/2014, 11:13 pm

Thay background à?
Và quan trọng là ko có nick test nên ko thể nào thấy dc thanh đó :v
avatar
BTV2
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/09/2012
Số bài : 1182
CPP : 751
Châm ngôn sống : [hide][/hide]

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by ngonnencoem on 16/8/2014, 11:51 pm

Bạn vào CSS tìm .postfoot rồi sửa lại mã màu tại phần này background: #FFFFFF.
avatar
ngonnencoem
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 23/03/2013
Số bài : 22
CPP : -12
Châm ngôn sống : dsdsadsadsadas

Xem lý lịch thành viên http://amnhac.8forum.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by t10 on 18/8/2014, 8:29 am

Css của mình đây
Code:
ul.linklist li:nth-of-type(1){display:none}
ul#pun-legend {
    clear: both;
    }
/* Khung chuyên mục */
.editorfmvi,button.button2,input.button2,.title-overview,#find_user,#jqmHide,#sapxepFMvi ,.main .main-head,.main .main-foot {
    background-image: url("http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/nenxan15.gif");
 
    color: #FFFFFF;
    font-size: 14px;
    font-weight: bold !important;
    margin-top: 15px;
    padding-bottom: 13px;
    padding-left: 13px;
    padding-right: 13px;
    padding-top: 13px;
    text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.25);
    -webkit-border-radius: 4px 4px 0px 0px;
    -moz-border-radius: 4px 4px 0px 0px;
    border-radius: 4px 4px 0px 0px;
}
/*************************************************/
    a:link {text-decoration: none;}
    a:visited {text-decoration: none;}
    div#left {clear:both; width: 100%; !important}
    html #content-container div#main {margin-left: 0px; !important}

    .headerbar {
    background-color: #1675BC;
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_header.jpg);
    background-repeat: repeat-x;
    margin-bottom: 4px;
    padding: 0 5px;
    }
    #logo-desc {
    margin: 0;
    padding: 0;
    text-align: center;
    }

    .headerbar {
    background-color: #1675BC;
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/fdf3/bg_header.jpg);
    background-repeat: repeat-x;
    margin-bottom: 4px;
    padding: 0 5px;
    }

    .pun {
    background-color: #FBFBFB;
    background-image: url(http://nguoiquangbinh.net/forum/diendan/vd2jstyle/vd2jblue/gradients/tile_back.gif);
    background-position: bottom center;
    background-repeat: repeat-x;
    border-color: #00A5CD;
    border-top: 0;
    box-shadow: 1px 1px 10px;
    padding: 0;
    width: 1000px;
   
    }


    body {
    background: url(http://illiweb.com/fa/empty.gif) repeat-x #48CAFE;
    }
    ul.navlinks {
    -moz-border-radius: 0 0 7px 7px;
    -o-border-radius: 0 0 7px 7px;
    -webkit-border-radius: 0 0 7px 7px;
    background: url(http://i40.servimg.com/u/f40/15/90/92/64/vbmenu10.jpg) repeat-x #1675BC;
    border-radius: 0 0 7px 7px;
    border-top: 1px solid white;
    bottom: 9px;

    position: relative;
    text-align: center;
    }
    ul.navlinks {
    border-bottom: 1px solid white;
    font-weight: 700;

    }
    ul {
    list-style-type: none;
    }
ul.linklist li { background-color: transparent; background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn_ri11.png); background-position: right top; background-repeat: no-repeat; color: #FFF; display: inline-block; font-family: tahoma,arial,sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; height: 32px; margin-right: 5px; padding-right: 10px; text-decoration: none; }
ul.navlinks a.mainmenu {
background-color: transparent;
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn10.png);
background-repeat: no-repeat;
color: #FFF;
display: inline-block;
line-height: 21px;
margin-right: -8px!important;
padding: 3px 0 8px 5px;
}
ul.navlinks hover a {
background-image: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/btn_ho11.png);
}
ul.linklist li:hover {
background-image: url();
color: #FFFE1B;
outline: medium none;
}
    a.mainmenu {
    margin-left: 8px;
    }

    .main .main-foot, .main .main-head {

    font-weight: 400;
    padding: .7em 1.3em;
    background: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/nenxan15.gif) repeat-x #1675BC;
    }    .pun .main-content , .pun table.table td , #onlinelist , #stats {
    background-image: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/white_10.png);
    }

    .top-vi,.viewrep{padding:10px!important}#active_starters,#most_active,#pun-visit,#users_month,#users_week{display:none}.lastcate,.leftrecent,.repfmvi,.rightrecent,
    .viewfmvi{overflow:hidden;position:absolute;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}

    .leftrecent{width:34%}.left{margin-left:-3px;width:81%}

    .imgstatus{background-color:#FFF;left:-32px;padding:2px 7px;position:absolute}.rightrecent{right:250px;text-align:right;width:115px}.showpost{font-size:9px;left:-12px;line-height:18px;position:absolute}


    .viewfmvi{right:185px;text-align:right;width:50px}.repfmvi{right: 129px;text-align:right;width:50px}.lastcate{margin-right:-11px;right:0;text-align:right;width:157px}#content-container div#left,#content-container div#right{border:0 none;float:none;margin:0;width:100%}*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}* html #content-container #main-content{margin-left:0;margin-right:0;overflow:visible}* html #content-container div#main{float:none;margin-left:-99%;margin-right:-99%;width:100%}.latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;padding:0 5px 0 27px;text-align:left}.latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}.toppost_width{float:left;width:200px}.recentWidth{float:left;width:595px}.recentWidth .main-head{height:1.3em;overflow:hidden;position:relative}.recentWidth h3{marign-left:10px}.loaddinng{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:350px;width:440px}#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
    .latest_topics li {
    line-height: 16.1px;
    }

    /* Thống kê */
    .leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
    .rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;margin:5px 10px 5px 70px}
    .starsTitle{background-color:#E3E3E3;border:1px solid #D6D2D2;color: white;font-family:Comic Sans MS;font-variant:small-caps;font-weight:700;height:18px;padding:5px;background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 rgb(8, 137, 238);}

    .loaddingLike {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin11.gif) no-repeat scroll center center transparent;
    display: none;
    height: 1.4em;
    margin: -1.4em 0 -3px 200px;
    width: 126px;
    }
    #checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
    #numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}.chatbox_row_1:hover, .chatbox_row_2:hover {
    -webkit-box-shadow: gainsboro 0px 0px 4px;
    border: 1px solid #C9C9C9;
    border-image: initial;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: gainsboro 0px 0px 3px;
    margin: 5px;
    background-color: white;
    }
    /* Tooltip */
    #tooltip .header {display:none}
    #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1.5px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
    #tooltip{max-width:550px;position:absolute;background-color:#FFF;border:2px solid blue;padding:5;border-radius:3px;color:#000;z-index:99;}


    #chatbox_messenger_form {
    -webkit-box-shadow: #D4D4D4 0px 0px 4px;
    background-color: white;
    border-bottom: 0px;
    border-left: 1px solid #C9C9C9;
    border-radius: 5px 5px 0px 0px;
    border-right: 1px solid #C9C9C9;
    border-top: 1px solid #C9C9C9;
    bottom: 0px;
    box-shadow: #C6C6C6 0px 0px 4px;
    height: 30px;
    left: 0px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    position: fixed;
    right: 0px;
    width: 650px;
    z-index: 999;
    float: none;
    }
    label input#message {
    background-color: white;
    border: 1px solid #C9C9C9;
    border-image: initial;
    border-radius: 3px;
    font-size: 12px;
    height: 17px;
    }
    #divbold, #divcolor, #divitalic, #divsmilies, #divstrike, #divunderline {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x white;
    border: 1px solid #C9C9C9;
    border-image: initial;
    border-radius: 3px;
    }
    .fontbutton {
    border: 0;
    }
    .fontbutton_normal {
    background: #E1E1E2;
    }
    input#submit_button:hover {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/hover10.jpg) repeat-x;
    border: 1px solid #A2A2A2;
    border-image: initial;
    color: #2C2C2C;
    }

    input#submit_button {
    background: url(http://i25.servimg.com/u/f25/14/45/99/41/110.jpg) repeat-x white;
    border: 1px solid #C9C9C9;
    border-image: initial;
    border-radius: 3px;
    color: #929292;
    cursor: pointer;
    font-size: 12px;
    padding-left: 2px;
    padding-right: 2px;
    text-transform: uppercase;
    }
    #chatbox_header.main-head {
    background: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/nenxan15.gif) repeat scroll 0 0 #0889EE;
    color: #DEDFDF;
    padding: 0 1.3em;
    }

    #chatbox_members  {
    background: url(http://i46.servimg.com/u/f46/15/26/55/24/tcat10.png) repeat scroll 0 0 #0889EE;
    color: white;
    font-family: Tahoma;
    font-size: 12px;
    padding: .5em .25em;
    text-align: center;
    }
    #chatbox {
    background-color: white;
    }

    #chatbox_members {
    background-color: white;
    }
    #chatbox_messenger_form {
    background-color: white;
    }


    input.button1, input.button2, button.button2, #main-content a.cgu-buttons {
    border: 1px solid #afafaf;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
      -moz-box-shadow: 1px 3px 0px #afafaf;
      -webkit-box-shadow: 1px 3px 0px #afafaf;
    }


    .codebox {
    margin: 1em;
    background: whiteSmoke;
    border: 1px solid #C2C0B8;
    -webkit-box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
    -moz-box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
    box-shadow: 0 0 60px 10px rgba(0, 0, 0, .1) inset, 0 5px 0 -4px #fff, 0 5px 0 -3px #c2c0b8, 0 11px 0 -8px #fff, 0 11px 0 -7px #c2c0b8, 0 17px 0 -12px #fff, 0 17px 0 -11px #c2c0b8;
    max-width: 500px;
    overflow: hidden;
    }


    .codebox dd.cont_code {
    background: none;
    width: 680px;
    }
    .fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object {
    vertical-align:top;
    margin:0;
    padding:0;
    }

    .fancybox-wrap {
    position:absolute;
    top:0;
    left:0;
    z-index: 999;
    }

    .fancybox-outer {
    background:#f9f9f9;
    color:#444;
    text-shadow:none;
    -webkit-border-radius:4px;
    -moz-border-radius:4px;
    border-radius:4px;
    margin:0;
    padding:0;
    }

    .fancybox-opened {
    z-index: 999;
    }

    .fancybox-opened .fancybox-outer {
    -webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
    -moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
    box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);
    }

    .fancybox-inner {
    width:100%;
    height:100%;
    position:relative;
    outline:0;
    overflow:hidden;
    margin:0;
    padding:0;
    }

    .fancybox-error {
    color:#444;
    font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;
    margin:0;
    padding:10px;
    }

    .fancybox-image,.fancybox-iframe {
    display:block;
    width:100%;
    height:100%;
    border:0;
    vertical-align:top;
    margin:0;
    padding:0;
    }

    .fancybox-image {
    max-width:100%;
    max-height:100%;
    }

    #fancybox-loading {
    position:fixed;
    top:50%;
    left:50%;
    margin-top:-21px;
    margin-left:-21px;
    width:42px;
    height:42px;
    background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb10.gif);
    opacity:.8;
    cursor:pointer;
    z-index: 999;
    }

    .fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span {
    background-image:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb10.png);
    }

    .fancybox-close {
    position:absolute;
    top:-18px;
    right:-18px;
    width:36px;
    height:36px;
    cursor:pointer;
    z-index: 999;
    }

    .fancybox-prev,.fancybox-next {
    position:absolute;
    top:0;
    width:40%;
    height:100%;
    cursor:pointer;
    background:transparent url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/blank110.gif);
    z-index: 999;
    }

    .fancybox-next {
    right:0;
    }

    .fancybox-prev span,.fancybox-next span {
    position:absolute;
    top:50%;
    left:-9999px;
    width:36px;
    height:36px;
    margin-top:-18px;
    cursor:pointer;
    z-index: 999;
    }

    .fancybox-prev span {
    background-position:0 -36px;
    }

    .fancybox-next span {
    background-position:0 -72px;
    }

    .fancybox-prev:hover span {
    left:20px;
    }

    .fancybox-next:hover span {
    left:auto;
    right:20px;
    }

    .fancybox-tmp {
    position:absolute;
    top:-9999px;
    left:-9999px;
    overflow:visible;
    visibility:hidden;
    padding:0;
    }

    #fancybox-overlay {
    position:absolute;
    top:0;
    left:0;
    overflow:hidden;
    display:none;
    z-index:999;
    background:#000;
    }

    .fancybox-title-float-wrap {
    position:absolute;
    bottom:0;
    right:50%;
    margin-bottom:-35px;
    z-index:999;
    text-align:center;
    }

    .fancybox-title-float-wrap .child {
    display:inline-block;
    margin-right:-100%;
    background:rgba(0,0,0,0.8);
    -webkit-border-radius:15px;
    -moz-border-radius:15px;
    border-radius:15px;
    text-shadow:0 1px 2px #222;
    color:#FFF;
    font-weight:700;
    line-height:24px;
    white-space:nowrap;
    padding:2px 20px;
    }

    .fancybox-title-outside-wrap {
    position:relative;
    margin-top:10px;
    color:#fff;
    }

    .fancybox-title-inside-wrap {
    margin-top:10px;
    }

    .fancybox-title-over-wrap {
    position:absolute;
    bottom:0;
    left:0;
    color:#fff;
    background:rgba(0,0,0,.8);
    padding:10px;
    }

    #fancybox-buttons {
    position:fixed;
    left:0;
    width:100%;
    z-index: 999;
    }

    #fancybox-buttons.top {
    top:10px;
    }

    #fancybox-buttons.bottom {
    bottom:10px;
    }

    #fancybox-buttons ul {
    display:block;
    width:170px;
    height:30px;
    list-style:none;
    -webkit-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);
    -moz-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);
    background:#111 0 0 50% 50% 100%;
    border-radius:3px;
    margin:0 auto;
    padding:0;
    }

    #fancybox-buttons ul li {
    float:left;
    margin:0;
    padding:0;
    }

    #fancybox-buttons a {
    display:block;
    width:30px;
    height:30px;
    text-indent:-9999px;
    background-image:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/fancyb11.png);
    background-repeat:no-repeat;
    outline:0;
    }

    #fancybox-buttons a.btnPrev {
    width:32px;
    background-position:6px 0;
    }

    #fancybox-buttons a.btnNext {
    background-position:-33px 0;
    border-right:1px solid #3e3e3e;
    }

    #fancybox-buttons a.btnPlay {
    background-position:0 -30px;
    }

    #fancybox-buttons a.btnPlayOn {
    background-position:-30px -30px;
    }

    #fancybox-buttons a.btnToggle {
    background-position:3px -60px;
    border-left:1px solid #111;
    border-right:1px solid #3e3e3e;
    width:35px;
    }

    #fancybox-buttons a.btnToggleOn {
    background-position:-27px -60px;
    }

    #fancybox-buttons a.btnClose {
    border-left:1px solid #111;
    width:38px;
    background-position:-57px 0;
    }

    #fancybox-buttons a.btnDisabled {
    opacity:.5;
    cursor:default;
    }

    .fancybox-prev:hover,.fancybox-next:hover,.fancybox-opened .fancybox-title {
    visibility:visible;
    }

    .iconPlayer {
    background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/play-o10.png) no-repeat scroll center center transparent;
    left:140px;
    opacity:.8;
    position:absolute;
    margin-top:85px;
    z-index:99;
    padding:40px!important;
    }

    .fancyimg-fmvi {
    cursor:0;
    }


    .entry-content img {
    max-width:350px;
    }    .avatarthum img {
    width: 70px;
    background-color: whiteSmoke;
    border-bottom: 2px solid;
    border-radius: 3px;
    border-right: 2px solid;
    padding: 5px;
    }
    .user-basic-info img {
    width: 120px;
    background-color: whiteSmoke;
    border-bottom: 2px solid;
    border-radius: 3px;
    border-right: 2px solid;
    padding: 5px;
    }

    .useravatar img {
    width: 120px;
    background-color: whiteSmoke;
    border-bottom: 2px solid;
    border-radius: 3px;
    border-right: 2px solid;
    padding: 5px;
    }
    /* vote dislike */
    .hihi {background-color: #1F537B;color: #DEDFDF;font-weight: 400;padding: 0.7em 0.1em;}
    .dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
    .vote-button{float:left;width:70px}
    .c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
    .c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
    .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:left;}
    .c3zminus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
    .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}


    .postmain blockquote, blockquote{  -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  -moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);    margin: 0.5em;  color: #495d68;  padding: 0 !important;  border: 1px solid #ccc !important;  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/quote110.png);}
    blockquote div{  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/quotem10.png) no-repeat 99% 5px;  padding: 0.7em;  border: 1px solid white;}
    /* giao diện blog */
    #bookmarks{float:none;margin-top:20px;text-align:center}
    #bookmarks a{border:1px solid;box-shadow:-2px -2px 2px #4B4646;height:30px!important;padding-bottom:4px;text-align:center;vertical-align:middle!important;width:20px!important;margin:0 10px!important}
    #bookmarks a:hover{box-shadow:-2px -2px 2px red}
    #bookmarks a:active{box-shadow:-2px -2px 2px #000}
    #blog_comments{width:100%!important;border:0 none!important}
    #blog_comments .post .postbody span{display:block;font-size:12px;margin-top:5px;padding-top:5px}
    .nonchange,.nonchange span{display:inline!important;margin:0;padding:0}
    #blog_comments .post .postbody{box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);margin-left:70px;position:relative;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;width:90%!important;padding:10px}
    .blog_comment-avatar{display:block;float:left;height:auto;margin-right:10px;width:50px;background-color:#FFF;border:1px solid #DFDFDF;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 0 5px #EBEBEB;padding:2px}
    .blog_comment-avatar img{background-color:#FFF;border:0 none;vertical-align:middle;width:50px;min-height:50px;margin:0}
    #blog_comments .post{clear:both;margin-bottom:15px;position:relative;border:0 none!important;padding:0}
    span.comment-time,span.comment-number{color:#888;position:absolute;right:40px;top:0;font-size:11px!important}
    .comment-content{border-top:1px solid #DFDFDF}
    #blog_comments .post span.dialog{height:20px;left:-10px;position:absolute;top:0;width:10px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dialog11.png) no-repeat scroll 0 0 transparent}
    .comment-number img{position:absolute;padding:2px;right:0;}
    .comment-number{cursor:pointer;right:10px!important}
    .comment-number img.dropP{background-color:#FFF;z-index:100;border-color:#09A2E8;border-style:solid solid none;border-width:1px;}
    .dropMenuP{display:none;background-color:#FFF;border:1px solid #09A2E8;position:absolute;right: 0px;top: -10px;padding:5px}


    .pun table.table td {

    border-style: solid none none none;

    }

    .main .tieude .page-title{color:#fff!important;background:#fff;opacity:0.8}
    .main .tieude{
    height: 28px;
    padding: 6px;
      border: 1px solid #133783;
    -webkit-box-shadow: 0 2px 2px -2px rgba(0,0,0,.52);
    font-size: 12px;
    font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif;
    font-weight: 700;
      background-color: #3B5998;
    color: #000;

    }
    .main .tieude .page-title{padding: 5px;}.noidungthongbao{padding: 0px;height:27px!important}
    .dulieu2 hr,hr {
    border: 0px;
    border-bottom: 2px dashed #666;
    height: 2px;

    }
    .slimHeader #pageNav {
    margin-right: 1px;
    padding-top: 6px;
    }
    .slimHeader #pageNav .topNavLink {
    height: 31px;
    }#pageNav li {
    float: left;
    }
    .slimHeader #pageNav .topNavLink a {
    height: 31px;
    line-height: 29px;
    padding: 0;
    vertical-align: top;
    }
    .slimHeader #pageNav a {
    color: #D8DFEA;
    }
    #pageNav a {
    color: white;
    display: block;
    display: inline-block;
    font-weight: bold;
    height: 22px;
    padding: 8px 10px 0 10px;
    text-decoration: none;
    }
    .slimHeader #pageNav .headerTinymanPhoto {
    border: solid 1px #294A8F;
    border-top: solid 1px #123682;
    -webkit-border-radius: 2px;
    height: 23px;
    margin: 3px 5px 3px 3px;
    width: 23px;
    }

    fieldset.frm-set dl dd {
    margin-left: 0em;
    }

    /* Avatar in index */
    .avatar-index {float: left;}
    .avatar-index img {width: 40px;height: 40px;background: #F4F4F4;border: 1px solid #DDD;margin: 0 5px;padding: 1px;}
    .avatar-index img:hover {border: 1px dashed #CCC;}

    #tooltip {

    padding: 10px;
    }      #text_editor_textarea {
    background: white url(http://nr6.Host này đã bị chặn tại Chinh Phục/b1.s34.d4/6ac3c0606e6e18eda365b33e6158c7c0_50480296.hotrofm.png) no-repeat bottom right;
    border: 1px solid #BCBCBC;
    border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    -webkit-border-radius: 5px;
    padding: 2px;
    }
   
    a[href*="/t1158-topic"],.showcolor{color:#F00;animation:svcolor 1s infinite;-moz-animation:svcolor 1s infinite;-webkit-animation:svcolor 1s infinite;}
    @keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
    @-moz-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
    @-webkit-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
    @-webkit-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-moz-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-ms-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}


    .large_textbutton{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/newbtn10.png) repeat-x scroll left top #7c8da3;border:0 none;border-radius:10px 10px 10px 10px;box-shadow:0 3px 8px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font:14px Arial,sans-serif;margin-left:10px;margin-top:-2px;position:relative;padding:4px 15px}
    .post .post-options{height:22px;position:relative}


    .chatbox_row_1:first-child span[style="font-style:italic"]:before {
        content: " Bạn đã mất kết nối - Hãy bấm đăng nhập để tiếp tục";
        visibility: visible;
        margin-top:50px;
        margin-left:50px;
     
      }
    .chatbox_row_1:first-child span[style="font-style:italic"] {
        visibility: hidden;
        font-weight:bold;
      }
    #general-stats{
      width: 100%;
      text-shadow: 1px 1px 0 white;
      background: #f5f5f5;
      -moz-box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
      -webkit-box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
      box-shadow: 0px 0px 7px 0px #dcdcdc;
      border: 1px solid white;}

    #statistics{
      vertical-align: top;
      padding-bottom: 15px;
      border-left: 1px solid white;
      width: 100%;
      float: right;}

    #statistics .stats-title{background: #e3e3e3;}

    .stats-content{
      border-top: 1px solid #d9d9d9;
      padding: 15px;}

    #online{
      vertical-align: top;
      border-right: 2px solid #d2d2d2;
      background: #eaeaea;
      width: 60%;}

    #online .on-title{background: #f3f3f3;}

    #online .on-title, #statistics .stats-title{
      height: 70px;
      padding 0 0 0 20px;
      text-transform: uppercase;
      font-size: 30px;
      border-bottom: 1px solid white;}

    #online .on-title a, #statistics .stats-title a{
      font-family: Century Gothic !important;
      bottom: -23px;
      position: relative;
      left: 20px;}


    .online-content{
      border-top: 1px solid #d9d9d9;
      padding: 15px;}
    #legend{margin: 25px 0;}

    .groups{
      background: url(http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/custom10.png) no-repeat left;
      padding: 5px 0 5px 18px;
      float: right;
      margin-top: -22px;}

    .pun .postfoot .user-contact {
    float: center;
    text-align: center;
    width: 15em;
    }    .postmain blockquote, blockquote {
    -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    -moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);
    margin: 0.5em;
    color: #495D68;
    padding: 0 !important;
    border: 1px solid #CCC !important;
    background: url(http://cros.forumf.biz/users/2012/10/88/45/album/quote110.png);
    }


    .pun .postmain {
    background: #fff;
    border: 1px solid #fff;
    border-radius: 5px;
    box-shadow: 0 3px 5px #c9c9c9;
    line-height: 22px;
    width: 750px;
    }

    .pun .post {
    background:transparent;
    border:0;
    padding-top:15px;
    }

    .pun .entry-content {
    -moz-border-radius:5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    background:#fff;
    border-radius:5px;
    margin-bottom:5px;
    min-height:140px;
    overflow:hidden;
    padding-bottom:0;
    padding-left:5px;

    }

    .pun .post-entry {
    height:100%;
    position:relative;
    padding:1em 1em 0;
    }

    .pun .postbody {
    height:100%;
    width:100%;
    }
    .pun .posthead h2 strong {
    float: none;
    }

    .pun .posthead {
    -moz-border-radius:5px;
    -webkit-border-radius:5px;
    background:#f5f5f5;
    border-bottom:0;
    border-radius:5px;
    margin:5px 5px 5px 0;
    padding:.5em 1.3em .5em 1em;
    }


    .postfoot {
    border:0;
    }    .pun .user-ident .username {
    position:relative !important;
    text-decoration:none;
    top:0;
    }


    .post .post-options {
    height: 22px;
    position: relative;
    }


    div.user-basic-info img{
        margin: 3px;
        border: 5px solid #eee;
        -webkit-box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
        -moz-box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
        box-shadow: 4px 4px 4px rgba(0,0,0,0.2);
        -webkit-transition: all 0.5s ease-out;
        -moz-transition: all 0.5s ease;
        -o-transition: all 0.5s ease;

    width: 85px;

    }
   
    div.user-basic-info img:hover {
        -webkit-transform: rotate(-7deg);
        -moz-transform: rotate(-7deg);
        -o-transform: rotate(-7deg);
    }

    .main-category {

    width: 700px;
    }    #pun-intro {
    background-color: white;
    background-image: url(http://illiweb.com/fa/empty.gif);
    background-repeat: repeat-x;
    border-bottom: 1px solid #296FA5;
    margin: 0;
    padding: 1.5em 1em 1em;
    text-align: left;
    }

/*khung chu ki*/
    .postsignature
    {
      display:block;
      text-align:left;
      -webkit-border-radius:2px;
      -moz-border-radius:2px;
      border-radius:2px;
      border:solid 1px #CCC;
      position:relative;
      padding:4px 4px 4px 20px;
    }

    .postsignature .title
    {
      position:absolute;
      top:-22px;
      left:20px;
      border:0;
      overflow:hidden;
    }

    .postsignature .content
    {
      margin-top:15px;
      margin-bottom:4px;
      padding:0;
    }
    .postsignature
    {
      display:block;
      text-align:left;
      -webkit-border-radius:2px;
      -moz-border-radius:2px;
      border-radius:2px;
      border:solid 1px #CCC;
      position:relative;
      padding:4px 4px 4px 20px;
    }

    .postsignature .title
    {
      position:absolute;
      top:-22px;
      left:20px;
      border:0;
      overflow:hidden;
    }

    .postsignature .content
    {
      margin-top:15px;
      margin-bottom:4px;
      padding:0;
    }
/* khungChuki */
    .htt{
    Background:#ffffff;
    Border-left:2px solid #dbd8d8;
    Border-right:2px solid #dbd8d8;
    Padding:10px;
    Margin:0;}
    .htt_001{
    Background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/ck00110.gif) left no-repeat;
    Height:43px;}
    .htt_002{
    Background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/ck00210.gif) repeat-x;
    Height:43px;}
    .htt_003{
    Background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/ck00310.gif) right no-repeat;
    Height:43px;}
    .htt_004{
    Background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/ck00410.gif) left no-repeat;
    Height:23px;}
    .htt_005{
    Background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/ck00510.gif) repeat-x;
    Height:23px;}
    .htt_006{
    Background:url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/ck00610.gif) right no-repeat;
    Height:23px;}
  /* khungChuki */
/*Thống kê*/

    .avatartv1 img {
    height: 15px;
    width: 15px;
    }
    /* tooltip */
    #tooltip .tiplFMvi{border-bottom:1px dashed;padding-bottom:5px;margin-bottom:5px}
    #tooltip{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:2px 2px 3px #746E6E;color:#131313;max-width:450px;position:absolute;z-index:999;padding:15px 20px}
    /* tabs-------------------------------------------------------------*/
    .tabs { margin: 0; padding: 0;}
    .tabs {
    padding-bottom: 26px;
    margin-bottom: 15px;
    background: #EFEFEF;
    border-top: 1px solid #FFF;
    border-bottom: 1px solid #CAD9EA;
    }
    .tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px; border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
    .tabs li.current {
    background: #f7f7f7;
    height: 27px;
    font-weight: bold;
    }
    .mainbox { background: #F7f7f7; border: 1px solid #9DB3C5; margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
    .mainbox table { width: 100%; }
    #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
    {
      z-index: 999;
      left: -300px; top:0px;
      visibility: hidden;
      position: absolute;
    }
    #dhtmltooltip
    {
      border: #666 2.4px solid;
      -moz-opacity: 0.8;
      opacity: 0.8;
      filter: alpha(opacity=80);
      -moz-border-radius: 6px;
      -webkit-border-radius: 6px;
      padding: 10px;
      font-size: 9pt;
      font-family: Arial;
      background-color: white;
      width: auto;
      max-width: 340px;
      width:expression( document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto" );
      text-align:left;
    }


   
    a[href*="mode=post_profile"],a[href*="mode=reply"],a[href*="mode=newtopic"],a[href*="merge?t="],a[href*="cp?mode=split"],a[href*="cp?mode=lock"],a[href*="cp?mode=move"],a[href*="cp?mode=trash"],a[href*="cp?mode=delete"],a[href*="cp?mode=unlock"],a[href*="mode=unlock&p"],a[href*="mode=lock&p"],a[href*="mode=report"],a[href*="&mode=delete"],a[href*="mode=editpost"],a[href*="mode=quote"]{
    border-radius: 10px;
    color: rgb(139, 138, 138)!important;
    font-family: Arial,sans-serif;
    font-size: 11px;
    font-style: normal;
    font-variant: normal;
    font-weight: normal;
    margin: 2px;
      padding: 2px 9px;}    #dhtmlpointer, #dhtmltooltip
    {
    z-index: 999;
    left: -300px; top:0px;
    visibility: hidden;
    position: absolute;
    -moz-opacity: 0.8;
    opacity: 0.8;
    filter: alpha(opacity=80);
    }
    #dhtmltooltip
    {
    border: #000000 0px solid;
    -moz-border-radius: 6px;
    -webkit-border-radius: 6px;
    padding: 15px;
    font-size: 9pt; font-weight:bold;
    font-family: Arial; color:#fff;
    background-color: #000;
    width: auto;
    max-width: 340px;
    width:expression(document.body.clientWidth > 340? "340px": "auto");
    text-align:left;
    }
    #tooltip {
        padding:0;
        max-width: 50% !important;
        color: #000;
      background: #FFFFFF none  ;
      _background-image: none;
    border: 1px #000 solid; -moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;
        font-size:0.8em;text-align: left;
    }

    * html #tooltip {
        width: 30%;
    }
    #tooltip * {
        margin:2px 5px 2px 8px;
    }
    #tooltip ul {
        padding: 0px 0px 0px 20px;
    }
    #tooltip dl {
        clear:both;
        position:relative;
        margin-bottom: 10px;
    }
    #tooltip dt {
        float:left;
        border: medium none;
        padding-top: 3px;
        width: 50%;
    }
    #tooltip dd {
        margin-left: 50%;
        padding-left: 5px;
        vertical-align: top;
    }
    #tooltip p.header {
        margin:0;
        font-size:13px;
        color: green;
        padding: 1px 5px;
        background: #000000 repeat;
        font-weight: bold;
        border-bottom:0px;
    }

    #tooltip p {
        padding: 6px;
        color: #666666;
        font-size:11px;text-align: left;
    }

    .textbox, textarea, select {
    font: normal 11px Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif;
    color: #000000;
    background: rgb(255, 255, 255) none;
    border: 1px solid #6B91AB;
    padding: 4px;
    outline: 0;
    -moz-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius: 3px;
    border-radius: 3px;
    }

/*Thống kê*/
/*Đóng khung*/
        #smallrum{padding: 0.4em 1em;margin: 3px 1px;
        background: #CCF0FF none;
            -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;
            -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;box-shadow: -2px 2px 2px #c8c8c8;color: #CCF0FF;width: 375px;}
        #smallrum a img{vertical-align: middle; padding-right: 2px;}
        #smallrum a.gensmall {
        display: inline-block;
        text-align: left;
        width: 160px;
        }
/*Đóng khung*/
/* icon truoc nick-------------------------------------------------------------*/
    span[style="color:#FF0303"]:before{content: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/54/64/05/admin12.gif);}
    span[style="color:#0FAB0F"]:before{content: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/smod10.gif);}
    span[style="color:#0943F0"]:before{content: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/mod10.gif);}
    span[style="color:#F50571"]:before{content: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/admin11.gif);}
    span[style="color:#9F05AD"]:before{content: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/canhsa10.gif);}
    span[style="color:#F200BA"]:before{content: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);}
    span[style="color:#6EE300"]:before{content: url(http://i67.servimg.com/u/f67/15/37/80/37/admin10.gif);}
    span[style="color:#34C7D1"]:before{content: url(http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/mem1110.gif);}
    span[style="color:#FF6600"]:before{content: url(http://img638.imageshack.us/img638/6552/chemgior.gif);}
    span[style="color:#27D998"]:before{content: url(http://i55.servimg.com/u/f55/15/86/65/76/ctv10.gif);}
    span[style="color: rgb(26, 3, 3);"],span[style="color:#1A0303"]{text-decoration:line-through;}
    span[style="color: rgb(26, 3, 3);"],span[style="color:#1A0303"]{text-decoration:line-through;}
   
      /* icon truoc nick-------------------------------------------------------------*/
    span[style="color:#FF0303"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #FF0303, 0 0 0.4em #FF0303;}
    span[style="color:#0FAB0F"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #0FAB0F, 0 0 0.4em #0FAB0F;}
    span[style="color:#0943F0"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #0943F0, 0 0 0.4em #0943F0;}
    span[style="color:#6EE300"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #6EE300, 0 0 0.4em #6EE300;}
    span[style="color:#F200BA"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #F200BA, 0 0 0.4em #F200BA;}
    span[style="color:#F50571"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #F50571, 0 0 0.4em #F50571;}
    span[style="color:#9F05AD"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #9F05AD, 0 0 0.4em #9F05AD;}
    span[style="color:#FF6600"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #FF6600, 0 0 0.4em #FF6600;}
    span[style="color:#27D998"] strong {color: white;text-shadow: 0px 0px 0px #111, 0 0 0.5em #27D998, 0 0 0.4em #27D998;}
/*Thanh vien bi banned*/
    span[style="color: rgb(26, 3, 3);"],span[style="color:#1A0303"]{text-decoration:line-through;}
/*Thanh vien bi banned*/
  /*Con chuột*/
    HTML,BODY{cursor: url(http://www.cuttherope.ie/cursors/cursorActive.png), progress;}
    a:hover{text-decoration: none;cursor : url(http://www.cuttherope.ie/cursors/cursorActive.png), progress;}
/*Con chuột*/
/*Nen box*/
    #lastpost {
    background: #BCF5A9 none;
    width: 235px;
    border-radius: 4px;
    }
/*Nen box*/
/*Phóng to*/
          /*colorbox*/
    #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}.colorpicker {
      width: 356px;
      height: 176px;
      overflow: hidden;
      position: absolute;
      background: url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/bg1010.png);
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      display: none;
    }
/*Phóng to*/
/*Nen box*/
/*ẩn nick*/
    a[href="/u1"]{display:none!important}
/*ẩn nick*/
    span.newpost {
    filter:alpha(opacity=50);
    -moz-opacity: 1.0;
    opacity: 1.0;
    -khtml-opacity: 1.0;
    padding:6px;
    background-color: #488AC7;
    -moz-border-radius: 10px;
    -webkit-border-radius: 10px;
    }
    span.newpost:hover{
    filter:alpha(opacity=50);
    -moz-opacity: 0.7;
    opacity: 0.7;
    -khtml-opacity: 0.7;}
/*Hình mũi tên tới các bài viết*/
/*Con chuột*/
/* Styles */
body {
cursor:url(//bangvu.net/violet/anhduy/cur116.cur),url(//bangvu.net/violet/anhduy/cur116.cur),auto;
}
/*Con chuột*/
/*Đóng khung mã code*/
    .codebox{color: #62761a;  -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  -moz-box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  box-shadow: 0px 0px 8px 0px rgba(0,0,0,0.2);  text-shadow: white 1px 1px 0px;  border: 1px solid #b3bca2;  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/code1110.png);}
    .codebox dd{  margin: 0;  border-width: 0px 1px 1px 1px;  border-style: solid;  border-color: white;  border-top: 1px solid white;  background: none;}
    .codebox dt{  border-width: 1px 1px 0px 1px;  border-style: solid; border-color: white; border-bottom: 1px solid #b3bca2;  background: url(http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/code2110.png);}
/*Đóng khung mã code*/
   
avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by t10 on 19/8/2014, 9:24 am

có ai giúp mình không.
Nick test Huy Lâm1905
pass 543216789
avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by SarkZKalie on 19/8/2014, 12:07 pm

Tìm và xóa trong CSS đoạn
Code:
.postfoot {
border: 0;
}

Tiếp tục sửa đoạn này
Code:
.postfoot {
border-top: 1px dashed #ccc;
clear: both;
margin-left: -17em;
padding: .5em 1em;
text-align: right;
}
Thành
Code:
.postfoot {
border-top: 2px solid #eee;
clear: both;
padding: .5em 1em;
text-align: right;
}
avatar
SarkZKalie
CPMember
CPMember

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 30/08/2010
Số bài : 128
CPP : 81
Châm ngôn sống : Nobody's perfect

Xem lý lịch thành viên http://southzone.ace.st/

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by t10 on 19/8/2014, 3:25 pm

Mình up css rồi đó code 1 mình tìm dc còn code sao ko thấy nó
avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by t10 on 20/8/2014, 2:57 pm

Upppppppppp
avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by BTV2 on 20/8/2014, 7:19 pm

Tìm trong CSS :
Code:
.postfoot {
    border:0;
    }
Thay thành:
Code:
.postfoot {
Background-color: rgb(240,240,240);
margin-left: 0px;
}
avatar
BTV2
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/09/2012
Số bài : 1182
CPP : 751
Châm ngôn sống : [hide][/hide]

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thêm thanh màu xám trong viewtopic[✔]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết