Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by handsomevip007 14/2/2018, 4:50 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
by Exterminator 7/2/2017, 12:16 pm

» Cần giúp đỡ về Ads Banner trong forum
by sayedn73 7/2/2017, 12:42 am

Top posting users this week


Khung bài viết bị lỗi[✔]

Go down

Khung bài viết bị lỗi[✔]

Bài gửi by t10 on 28/8/2014, 8:03 pm

Như tiêu đề có bác nào biết sửa view topic body ko
Demo http://hoaphuong.forum.st/t387-topic#801
Code
Code:
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
                $(function(){
                _atc.cwait = 0;
                $('.addthis_button').mouseup(function(){
                if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                }
                });
                });

                var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
                showHiddenMessage = function(id)
                {
                    try
                    {
                        var regId = parseInt(id, 10);
                        if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }
             
                        if( regId > 0)
                        {
                            $('.post--' + id).toggle(0, function()
                {
                if( $(this).is(":visible") )
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
                }
                else
                {
                $('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
                }
                });
                        }
                    }
                    catch(e) { }
         
                return false;
                };

                //]]>
                </script>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
      <ul>
          <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
          <li><script type="text/javascript">//<![CDATA[
                var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
                var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
                var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
                var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
                var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
                insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
                //]]>
                </script>
          </li>
          <!-- END switch_plus_menu -->
          <li>
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
          </li>
          <li>
            <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
          </li>
          <li>
            <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
          </li>
          <!-- BEGIN watchtopic -->
          <li>
            {S_WATCH_TOPIC}
          </li>
          <!-- END watchtopic -->
      </ul>
      <p>
          {LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}
      </p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
      <p>
          {L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}
      </p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <div class="pun-crumbs noprint">
      <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
          <!-- BEGIN switch_twitter_btn --><span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; "><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></span>
          <!-- END switch_twitter_btn -->
          <!-- BEGIN switch_fb_likebtn --><span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; "><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowtransparency="true" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></span>
          <!-- END switch_fb_likebtn -->
      </p>
    </div>
    <div class="main paged">
      <div class="paged-head clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">
            {PAGINATION}
          </p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
        {POLL_DISPLAY}
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
      </div>
      <div class="main-content topic">
          <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN hidden -->
          <p class="p-hidden">
            {postrow.hidden.MESSAGE}
          </p>
          <!-- END hidden -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="" style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}"><a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  <h2><strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                  </h2>
                </div>
                <div class="postbody" {postrow.displayed.thank_bgcolor}="">
                  <div class="user">
                      <div class="user-ident">
                        <div class="eti_postbit">
                            <center>
                              {postrow.displayed.POSTER_NAME}  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                            </center>
                        </div>
                        <div class="eti_postbit">
                            <center>
                                {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}
                            </center>
                        </div>
                        <center><img src="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/avatar/top.gif" /><img style="height: 2px;" src="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/avatar/toprightconner.gif" /><img style="width: 4px;" src="http://tuoitreit.vn/tuoitrevn/avatar/left.gif" />
                            <div class="avatar9x">
                              <!--  BEGIN-----AVATA  -->
                              <table style="width:auto" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                  <tbody>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/138.png " />
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/218.png ">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/313.png " />
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/411.png " valign="top">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px; background-color: #ffffff" bgcolor="#ffffff">
                                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/511.png ">
                                        </td>
                                    </tr>
                                    <tr>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/610.png " />
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px" background=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/710.png ">
                                        </td>
                                        <td style="padding: 0px">
                                          <img src=" http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/810.png " />
                                        </td>
                                    </tr>
                                  </tbody>
                              </table>
                              <!--  ENDE-----AVATA  --><br />
                            </div>
                        </center>
                      </div>
                      <div class="eti_postbit">
                        <center>
                            {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                        </center>
                      </div>
                      <div class="eti_postbit">
                        <center>
                            {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
                            <!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                            <!-- END contact_field -->
                        </center>
                      </div>
                      <!-- BEGIN profile_field -->
                      <div class="eti_postbit">
                          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                      </div>
                      <!-- END profile_field --> {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                  </div>
                </div>
                <div class="post-entry">
                  <div class="entry-content">
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                      <div class="vote gensmall">
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
                        </div>
                        <!-- END switch_vote -->
                        <!-- BEGIN switch_bar -->
                        <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                            <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                            <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;">
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_plus -->
                            <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                            <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;">
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_minus -->
                        </div>
                        <!-- END switch_bar -->
                        <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                        <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">
                            ----
                        </div>
                        <!-- END switch_no_bar -->
                        <!-- BEGIN switch_vote -->
                        <div class="vote-button">
                            <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
                        </div>
                        <!-- END switch_vote -->
                      </div>
                      <!-- END switch_vote_active -->
                      <div>
                        <div>
                              <!-- KHUNG BÀI VIẾT -->
    <div>
    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:auto">
    <tr>
    <table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" id="table4" style="background:url(R2/images/nen.gif)">
    <tr>
    <td style="padding: 0px; width: 1%;">
    <img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px; background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')" width="100%"><img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="1%">
    <img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="padding: 0px; background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'); width: 1%;">
    </td>
    <td style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" width="100%">
    <div class="posts">{postrow.displayed.MESSAGE}</div> </td>
    <td style="padding: 0px; background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"></td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="padding: 0px;" vAlign="top">
    <img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    <td style="padding: 0px; background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')">

    <img valign="left" alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="float: right" />
    </td>
    <td style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align="right">
    <img alt="" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td>
    </tr>
    </table>
    <!-- / KHUNG BÀI VIẾT -->
                            <!-- BEGIN switch_attachments --><dl class="attachbox"><dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt><dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments --><dl class="file"><dt><img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" alt="" />
                                        <!-- BEGIN switch_dl_att --><a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->
                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att --> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att --></dt>
                                    <!-- BEGIN switch_no_comment --><dd><em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em></dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att --><dd><em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em></dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att --><dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd></dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments --></dd></dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear">
                            </div>
                        </div>
                        <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                      </div>
                  </div>
                </div>
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                <!-- Khung chữ ký -->
                      <div class="htt_002"><div class="htt_001"><div class="htt_003">
    </div></div></div>
    <div class="htt"><div style="width:100%;">
    <div class="signaturecontainer">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
    </div>

    </div>

    <div class="htt_005"><div class="htt_004"><div class="htt_006">
    </div></div></div>
                <!-- / Khung chữ ký -->
                </div>
                <!-- END switch_signature -->
                <div class="postfoot">
                  <div class="user-contact profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                  </div>
                  <div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">
                      <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                      <!-- BEGIN switch_vote_active -->
          <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
              <!-- END switch_vote -->
          </div>
          <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
              <!-- BEGIN switch_vote -->
            <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
            <!-- END switch_vote --></div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"/> Đang Vote chờ xíu ^_^! </div> <div style="float:left; margin-top:5px;background-color:#FFF;">
                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->     
      <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe>
    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_no_bar -->
    <!-- BEGIN switch_bar -->
      <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
    <!-- END switch_bar -->
                      <!-- END switch_vote_active --></div>
                                                      <!-- END switch_vote_active --></div>
    {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;">
                  </div>
                </div>
            </div>
          </div>
          <!-- END displayed -->
          <!-- END postrow -->
      </div>
      <div class="main-foot clearfix">
          <p class="h2"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
          </p>
          <p class="options"><input name="t" value="{TOPIC_ID}" type="hidden" />
            <!--  <input type=&amp;quot;hidden&amp;quot; name=&amp;quot;sid&amp;quot; value=&amp;quot;{S_SID}&amp;quot; />  --><input name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" type="hidden" />
            <!-- BEGIN viewtopic_bottom --> {S_TOPIC_ADMIN}
            <!-- END viewtopic_bottom -->
          </p>
      </div><a name="bottomtitle"></a>
      <div class="paged-foot clearfix">
          <!-- BEGIN topicpagination -->
          <p class="paging">
            {PAGINATION}
          </p>
          <!-- END topicpagination -->
          <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost --><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply --><a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
      </div>
    </div>
    <div class="pun-crumbs">
      <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      </p>
    </div>
    <!-- BEGIN promot_trafic -->
    <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}
          </p>
          <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a>
          </p>
      </div>
    </div>
    <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            {PROMOT_TRAFIC_TITLE}
          </p>
          <p class="options">
            <a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a>
          </p>
      </div>
      <div class="main-content clearfix">
          <!-- BEGIN link --> » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
          <!-- END link -->
      </div>
    </div>
    <!-- END promot_trafic -->
    <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
    <div class="main" id="forum_rules">
      <div class="main-head clearfix">
          <p class="h2">
            {L_FORUM_RULES}
          </p>
      </div>
      <table class="main-content frm">
          <tbody>
            <tr>
                <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                <td class="logo"><img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
                </td>
                <!-- END switch_forum_rule_image -->
                <td class="rules entry-content">
                    {RULE_MSG}
                </td>
            </tr>
          </tbody>
      </table>
    </div>
    <!-- END switch_forum_rules -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a name="quickreply"></a> {QUICK_REPLY_FORM}
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-info" class="main">
      <div class="main-content">
          <div id="stats">
            <p>
                {L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}
            </p>
          </div>
      </div>
    </div>
    <!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript">
                //<![CDATA[
                $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
                //]]>
                </script>
    <!-- END switch_image_resize --><script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script><style>
                  .eti_postbit {
                Padding-left: 2px;
                Padding-right: 2px;
                Padding-top: 2px;
                Padding-bottom: 2px;
                Background-color: rgb(240,240,240);
                Border-top: 1px solid #dddddd;
                Border-right: 1px solid #dddddd;
                Border-left: 1px solid #c4c4c4;
                Border-bottom: 1px solid #c4c4c4;
                Margin-bottom: 3px;
                border-radius:3px;
                -moz-border-radius:3px;
                -webkit-border-radius:3px;
                }
                </style>
    <style>
    /*colorbox*/
    #colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}.colorpicker {
    width: 356px;
    height: 176px;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    background: url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/bg1010.png);
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    display: none;
    }
    </style>


            <center><div><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/comments.php?href=http://hoaphuong.forumvi.com/{TOPIC_URL}
            " scrolling="no" frameborder="0" data-num-posts="20" style="border:none;overflow:hidden;width:600px;height:220px;" allowTransparency="true"></iframe> </div></center>    <style>
    /*vote*/
    .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
    .vote-button{float:left;width:60px}
    .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
    .c3zplus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 2px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 25px;
    }
    .c3zminus {
    background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll #FFFFFF;
    background-position: 6px 36%;
    background-repeat: no-repeat;
    border: 1px solid #CAD4E7;
    border-radius: 3px 3px 3px 3px;
    color: white!important;
    display: block;
    float: left;
    height: 13px;
    margin: -4px 0px 0;
    padding: 4px 4px 5px 24px;
    position: relative;
    text-align: left;
    width: 55px;
    }
    </style>
    <script type="text/javascript">
    function chvote(a, b) {
      "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
      var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
          c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
          b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
      return votetrans(b)
    }
    $(".c3zvau").each(function () {
      var a = $(this).text();
      $(this).html(votetrans(a))
    });

    function votetrans(a) {
      if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
      var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
          a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
          d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
          c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
          a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
          b = Math.round(100 * b);
      return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
    }
    $(".lvote").click(function () {
      "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
      var a = $(this).attr("target"),
          b = $(this).attr("alt"),
          d = $("." + a).attr("title");
      $("#" + a).show();
      $("." + a).html(chvote(b, d));
      $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
          opacity: 1
      }, 1500).fadeOut("slow", function () {
          $("." + a).fadeOut("slow").animate({
            opacity: 1
          }, 1E3).fadeIn()
      });
      $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
    });
    </script><!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<script type="text/javascript">
function truncate() {
var len = 0;
var p = document.getElementById('hide');
if (p) {
var trunc = p.innerHTML;
if (trunc.length > len) {
trunc = trunc.substring(0, len);
trunc = trunc.replace(/w+$/, '');
trunc = '<form method="post" action="http://hoaphuong2014.forumvi.com//profile.forum?mode=register"><input class="button" type="submit" value="Hãy đăng ký làm Thành Viên để được thấy Link" /></form>';
p.innerHTML = trunc;
}
}
}
function addLoadEvent(func) {
var oldonload = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = func;
} else {
window.onload = function() {
if (oldonload) {
oldonload();
}
func();
}
}
}
addLoadEvent(function() {
truncate();
});
</script>

<!-- END switch_user_logged_out -->

avatar
t10
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 28/11/2013
Số bài : 188
CPP : -86
Châm ngôn sống : ok la co

Xem lý lịch thành viên http://google.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Khung bài viết bị lỗi[✔]

Bài gửi by Chúa Tể Địa Ngục on 29/8/2014, 12:29 pm

lỗi nào đâu bạn?
avatar
Chúa Tể Địa Ngục
CPYellowMember
CPYellowMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 15/07/2013
Số bài : 2203
CPP : 380
Châm ngôn sống : Không có gì cả :v

Xem lý lịch thành viên http://otaku-world.yourme.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết