Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by handsomevip007 14/2/2018, 4:50 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
by Exterminator 7/2/2017, 12:16 pm

» Cần giúp đỡ về Ads Banner trong forum
by sayedn73 7/2/2017, 12:42 am

Top posting users this week


Xin giúp đỡ về rum FM bị mất thanh công cụ soạn thảo Văn bản[✔]

Go down

Xin giúp đỡ về rum FM bị mất thanh công cụ soạn thảo Văn bản[✔]

Bài gửi by hoangthong on 29/10/2014, 7:13 pm

Tình hình bên forum mình bị mất khung soạn thảo như ảnh
Đây là thanh soạn thảo bên Chinh phục

Bên rum mình bị mất thanh soạn thảo

Các anh em vui lòng xem và giúp mình khắc phục
Đây là code header của mình:

Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
    <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

    switch( tickerDirParam )
    {
    case 'top' :
    slid_vert = true;
    break;

    case 'left':
    break;

    case 'bottom':
    slid_vert = true;
    auto_dir = 'prev';
    break;

    case 'right':
    auto_dir = 'prev';
    break;

    default:
    slid_vert = true;
    }

    $(document).ready(function() {

    var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
    var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

    if (width_max > 0)
    {
    $('#fa_ticker_content').css('display','block');

    $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
    if ($(this).width() > width_item)
    {
    var ratio = $(this).width() / width_item;
    var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
    $(this).height(new_height).width(width_item);
    }
    });

    if (slid_vert)
    {
    var height_max = h_perso;

    $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
    if ($(this).height() > height_max)
    {
    height_max = $(this).height();
    }
    } );

    $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
    $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
    }

    $('#fa_ticker_content').jcarousel({
    vertical: slid_vert,
    wrap: 'circular',
    auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
    auto_direction: auto_dir,
    scroll: 1,
    size: {switch_ticker.SIZE},
    height_max: height_max,
    animation: {switch_ticker.SPEED}
    });
    }
    else
    {
    $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
    $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
    }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
    <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
    pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
    if(pm != null) { pm.focus(); }
    <!-- END switch_enable_pm_popup -->
    <!-- BEGIN switch_report_popup -->
    report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
    if(report != null) { report.focus(); }
    <!-- END switch_report_popup -->
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    $(document).ready(function() {
    ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
    });
    <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
    $(window).resize(function() {
    var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
    var popupWidth = $("#login_popup").width();
    var mypopup = $("#login_popup");

    $("#login_popup").css({
    "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
    });
    });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
    text-align:center;
    width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
    margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
    margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
    _gaq.push(["_trackPageview"]);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

    (function() {
    var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
    ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
    var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
    </head>
    <div class="above_body">
    <!-- closing tag is in template navbar -->
    <div id="header" class="floatcontainer doc_header">
    <div id="toplinks" class="toplinks">
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <ul class="nouser">
   
        <li><a rel="help" href="/faq">Ðang ký</a></li>
    <li>
     
                            <li><a rel="help" href="/faq">Giúp d?</a></li>
    <li>
     
     
     
                                                      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(function(){$('#signin').attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});//]]></script>
                                <form action="/login?redirect=/" method="post" name="form_login" id="signin">

                                    <fieldset id="logindetails" class="logindetails">
    <div>
    <div>
                                                   
                                                   
    <input type="text" name="username" maxlength="40" value="" style="width:83px;">
    <input type="password"  name="password" maxlength="40" value="" style="width:83px;">
                                         
    <input type="submit"  value="Ðang Nh?p" name="login" class="Supperrom" />
    </div>
    </div>
    </fieldset>
    <div id="remember" class="remember">
    <label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser_navbar" class="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" tabindex="103" /> Nh? tên truy nh?p và m?t kh?u</label>
    </div>

    <input type="hidden" name="s" value="" />
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input type="hidden" name="do" value="login" />
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
    <input type="hidden" name="vb_login_md5password_utf" />
    </form>
   
    </li>
   
    </ul><!-- END switch_user_logged_out -->
   
    </div>
    <div class="ad_global_header">
   

    </div>
    <hr />
    </div>


    <head><script src="http://demo.zit.vn/v4/echcon/jquery.142.js"></script>
    <link href="http://demo.zit.vn/v4/echcon/titlealt.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

    </head>
    <div id="x_tip"><!--
    <div id="x_tiptext"><div class='tip'><div class='tipMid'></div><div class="text">Tôi là hu?ng d?n viên</div>
      -->
      <div class='tipBtm'></div></div></div>
    </div>

    <div id="navbar" class="navbar">

    <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">
   

            <li class="selected"><a class="navtab" href="/">Di?n dàn</a>
    <ul class="floatcontainer">
   


    </ul>

    </li>
   
    <li><a class="navtab" href="/memberlist" accesskey="2">Huy hi?u</a></li>
     
          <li><a class="navtab" href="/memberlist" accesskey="2">Bài vi?t m?i nh?t</a></li>
     
          <li><a class="navtab" href="/memberlist" accesskey="2">H?p BQT</a></li>
     
          <li><a class="navtab" href="/memberlist" accesskey="2">N?i quy di?n dàn</a></li>

                               
   
                                 
         
            <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
              <li><a class="navtab" href="/register">Ðang ký</a></li>
           
              <li><a class="navtab" href="/login">Ðang nh?p</a></li>
              <!-- END switch_user_logged_out -->
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <li><a class="navtab" href="/profile?mode=editprofile">Thông tin cá nhân</a></li>
              <li><a class="navtab" href="/login?logout=1">Thoát</a></li>
              <!-- END switch_user_logged_in -->
                                   
    </ul>

   
    <div id="globalsearch" class="globalsearch">
              <form action="/search" method="post" id="navbar_search" class="navbar_search">
   
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input type="hidden" name="do" value="process" />
    <span class="textboxcontainer"><span><input type="text" value="" name="query" class="textbox" tabindex="99"/></span></span>
    <span class="buttoncontainer"><span>
                              <input type="image" class="searchbutton" src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/search10.png" name="submit" onclick="document.getElementById('navbar_search').submit;" tabindex="100"/>
                           
                           
                              </span></span>
    </form>
    <ul class="navbar_advanced_search">
                      <li><a href="/search" accesskey="4">Tìm chi ti?t</a></li>
    </ul>
    </div>
   
    </div>
    </div><!-- closing div for above_body -->

    <div class="body_wrapper">
    <div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
    <ul class="floatcontainer">
              <ol class="navbithome"><a href="/" accesskey="1"><img src="http://i39.servimg.com/u/f39/18/29/56/89/navbit10.png" alt="Trang ch?" /></a></ol>

   

    <ol class="navbit lastnavbit"><span>Di?n dàn</span></ol>
   
    </ul>
    <hr />
    </div>

    <body>
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
    <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
    <div class="content">
    <p>
    {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
    <br />
    <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
    </p>
    </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          <script language = "javascript">
    self.location = "/login";
    </script>
    <div id="login_popup" class="module main">
    <div id="login_popup_title" class="main-head">
    <div class="h3">{SITENAME}</div>
    </div>
    <div class="main-content">
    {LOGIN_POPUP_MSG}
    <div id="login_popup_buttons">
    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
    <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
    <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
    <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
    </form>
    </div>
    </div>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

    <div class="minwidth_IE">
    <div class="layout_IE">
    <div class="container_IE">
    <div class="pun">
    <div id="pun-intro" class="clearfix">
   
    </div>
   

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
    <div class="module main">
    <div class="main-content clearfix">
    <div id="fa_ticker_container">
    <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
    <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
    <!-- END ticker_row -->
    </ul>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
    <div class="module main">
    <div class="main-content clearfix">
    <div id="fa_ticker_container">
    <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
    <div class="fa_ticker_content">
    <!-- BEGIN ticker_row -->
    <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
    <!-- END ticker_row -->
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <!-- END switch_ticker -->

    <div id="page-body">
    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
    <div id="outer-wrapper">
    <div id="wrapper">
    <div id="container">
    <div id="content">
   
    <div id="main">
    <div id="main-content">

    <!-- BEGIN html_validation -->
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </body>
    </html>
    <!-- END html_validation -->
avatar
hoangthong
CPMember
CPMember

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 30/03/2013
Số bài : 121
CPP : -76
Châm ngôn sống : Sống là cho...

Xem lý lịch thành viên http://thanhocvietnam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin giúp đỡ về rum FM bị mất thanh công cụ soạn thảo Văn bản[✔]

Bài gửi by Juny Thoang on 29/10/2014, 7:38 pm

Vần đề ở đây là:
Code:
<script src="http://demo.zit.vn/v4/echcon/jquery.142.js">

Sửa lại cái này k thì hoặc bỏ hẳn đoạn này đi kiếm cái khác thay vào Vui
avatar
Juny Thoang
CPMember
CPMember

Chrome PhpBB3
Ngày đăng ký : 14/07/2014
Số bài : 112
CPP : 64
Châm ngôn sống : Mình sống rất OK, bấy bề

Xem lý lịch thành viên http://www.teenvi.com/

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin giúp đỡ về rum FM bị mất thanh công cụ soạn thảo Văn bản[✔]

Bài gửi by hoangthong on 29/10/2014, 7:58 pm

@Juny Thoang đã viết:Vần đề ở đây là:
Code:
<script src="http://demo.zit.vn/v4/echcon/jquery.142.js">

Sửa lại cái này k thì hoặc bỏ hẳn đoạn này đi kiếm cái khác thay vào Vui
Cảm ơn bạn rất nhiều
avatar
hoangthong
CPMember
CPMember

Firefox PunBB
Ngày đăng ký : 30/03/2013
Số bài : 121
CPP : -76
Châm ngôn sống : Sống là cho...

Xem lý lịch thành viên http://thanhocvietnam.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin giúp đỡ về rum FM bị mất thanh công cụ soạn thảo Văn bản[✔]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết