Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» [Help] về server úp ảnh của phutu [✔]
by hóng-er 17/3/2018, 10:18 pm

» [Lập nhóm]Lập nhóm fm
by ܓܨܓMxTrường 15/3/2018, 5:37 am

» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by AnHung 27/2/2018, 5:33 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

Top posting users this week


Hỏi về lỗi code trong viewtopic_body[✔]

Go down

Hỏi về lỗi code trong viewtopic_body[✔]

Bài gửi by Bù Nhìn Rơm on 19/11/2014, 5:54 pm

mình mới edit lại viewtopic_body (theo hướng dẫn ở đây) để chuyển thanh pro5 từ dọc sang nằm ngang, mà ko rõ sai ở chỗ nào nên khi lên 2pic nó bị như vầy.

- Lúc preview thì mấy nút [list] nó vẫn nằm trong table
- Post lên thì mấy nút [list] nằm chệch ra ngoài table

Lúc preview:
Lúc post:

Đây là code viewtopic_body của mình, check hộ mình có lỗi ở đâu ko nha ; r ;

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){

if(typeof(_atc) == "undefined") {
_atc = { };
}

_atc.cwait = 0;
$('.addthis_button').mouseup(function(){
if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
addthis_close();
}
});
});

var hiddenMsgLabel = { visible:'{JS_HIDE_HIDDEN_MESSAGE}', hidden:'{JS_SHOW_HIDDEN_MESSAGE}' };
showHiddenMessage = function(id)
{
try
{
var regId = parseInt(id, 10);
if( isNaN(regId) ) { regId = 0; }

if( regId > 0)
{
$('.post--' + id).toggle(0, function()
{
if( $(this).is(":visible") )
{
$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.visible);
}
else
{
$('#hidden-title--' + id).html(hiddenMsgLabel.hidden);
}
});
}
}
catch(e) { }

return false;
};

//]]>
</script>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">

<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle"

border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<!-- BEGIN insert_plus_menu -->
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" width="100%">
<span class="smallfont bold">
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
//]]>
</script>
</span>
</td>
<!-- END insert_plus_menu -->

</tr>
</table>
<br />


<div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div><div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall"><table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="right">
<td class="catHead" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%" class="tcat" height="28"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--

google_ad_section_end --></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><a

href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
</tr>

{POLL_DISPLAY}
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<!-- BEGIN postrow -->
<!-- BEGIN displayed -->


<td height="27" width=100% background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" colspan=3>
</td>
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="10" cellpadding="10">
<tr><td class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont"> <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}"

alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
<tr class="post">
<td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">


<table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%">
<tr>


<td class="alt2">


<table cellSpacing="0" cellPadding="5" border="0" style="width:auto">
<div align="center"><td><span class="avatar1">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></td></div>
</table>
</td>
<td align="left" width="55%" padding="5">
<a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><font size="3" face="Verdana,Arial">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</font></strong><br />
<span class="smallfont">
<strong>{postrow.displayed.POSTER_RANK}</strong><br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  <div class="user-info"> {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div>
</span></td>


<td align="left" width="40%"><span class="smallfont">
<div style="overflow: auto; max-height: 90px;"><!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
 
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}</div>
</span><br />
<img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;" /></td>
</tr></table>
</td>

</tr>
<td height="27" width=100% background="" colspan=3>
</td>
<tr>
<td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"

</span></td>
<h2>
<strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
{postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
</h2>
<td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" nowrap="nowrap">


{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}

{postrow.displayed.AIM_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}
<script type="text/javascript"><!--
if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;&amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;&amp;

navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) {
document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}');
} else {
document.write('</td><td> </td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><div

style="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>');
}
//-->
</script>
<noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="hr">
<hr />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --><tr>
<td colspan="2"><!-- google_ad_section_start -->

<table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" style="width:100%">
<tr><td colspan="2" style="padding:10px;"><div class="qtg">
{postrow.displayed.MESSAGE}
</td></tr>
</table>


<p align="center">
<!-- google_ad_section_end -->
<!-- BEGIN switch_signature -->
<div class="sig-content">
{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
</div>
<!-- END switch_signature -->

</div><span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
</td>
</tr></p>
</table>
<div align="right" width="100%"><!-- BEGIN switch_vote_active -->
<div id="kk{postrow.displayed.U_POST_ID}"> <span class="gensmall"><script type="text/javascript">
var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';

if (str=="Message not voted")
{str="Bài viết này chưa được cảm ơn.";document.write(str);
}
else {str=str.replace("Message reputation :","Được cảm ơn:");
str=str.replace("100%","");
str=str.replace("(","");
str=str.replace(")","");str=str.replace("vote","lần.");
str=str.replace("s","");
document.write(str);
}</script></span></div>
<!-- END switch_vote_active --> {postrow.displayed.THANK_IMG}
{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
</td>

</tr>
<td height="27" width=100% background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" colspan=3>
</td>
</table><br />

<!-- END displayed -->
<!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
</tr></table><br />
<!-- END hidden -->
<!-- END postrow -->
<!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="center">
<td class="alt1" colspan="2" height="28">
<span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
</td>
</tr></table>
<!-- END no_post -->

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr align="right">
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="9%"></td>
<td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
<td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a

href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>


</div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div>
<div class="tren"> <div class="tren_trai"> <div class="tren_phai"> </div></div></div><div class="doc_trai"> <div class="doc_phai"> <div class="doc_duoi"> <div style="padding-left:8px; padding-right:8px;"><div class="gensmall">

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class="alt2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
<td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td>
<!-- END topicpagination -->
</tr>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN watchtopic -->
<tr>
<td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
</tr>
<!-- END watchtopic -->
<!-- END switch_user_logged_in -->
<tr>
<td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}<br/>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
<tbody>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<tr>
<td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
<td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td>
</tr>
<!-- END show_permissions -->
<tr>
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<!-- BEGIN show_permissions -->
<td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
<!-- END show_permissions -->
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
<tbody>
<tr>
<td class="tfoot" colspan="2" height="28">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a

class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
<td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><a

href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>


</table>


</div></div></div></div> <div class="duoi"> <div class="duoi_trai"> <div class="duoi_phai"> </div></div></div> </div><form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
<span class="nav">
<!-- BEGIN switch_user_authpost -->
<a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}"

align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authpost -->
<!-- BEGIN switch_user_authreply -->
<a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
<!-- END switch_user_authreply -->
</span>
</td>
<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit"

value="{L_GO}" /></span></td>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN moderation_panel -->
<td align="center">
<span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
</td>
<td align="center" width="250">
<span class="smallfont"> </span>
</td>
<!-- END moderation_panel -->
</tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
<form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
<input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
<input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
<span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN promot_trafic -->
<div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
<div class="main-head clearfix">
<p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
<p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
</div>
</div>
<div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
<div class="main-head clearfix">
<p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
<p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
</div>
<div class="main-content clearfix">
<!-- BEGIN link -->
»&nbsp;<a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}" rel="nofollow">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
<!-- END link -->
</div>
</div>
<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
<div class="main-head clearfix">
<p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
</div>
<table class="main-content frm">
<tr>
<!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
<td class="logo">
<img src="{RULE_IMG_URL}" alt="" />
</td>
<!-- END switch_forum_rule_image -->
<td class="rules entry-content">
{RULE_MSG}
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
avatar
Bù Nhìn Rơm
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 05/11/2014
Số bài : 8
CPP : -8
Châm ngôn sống : Don't stop, keep walking

Xem lý lịch thành viên http://newera.chronique.tv/

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về lỗi code trong viewtopic_body[✔]

Bài gửi by BTV2 on 19/11/2014, 7:05 pm

Chọn 1 trong 2 cái vào CSS
Code:
.gensmall ul {
list-style-type: none;
padding: 0px 10px;
}

Code:
.gensmall ul {
padding: 0px 20px;
}
avatar
BTV2
CPPurpleMember
CPPurpleMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 08/09/2012
Số bài : 1182
CPP : 751
Châm ngôn sống : [hide][/hide]

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về lỗi code trong viewtopic_body[✔]

Bài gửi by Bù Nhìn Rơm on 20/11/2014, 8:41 pm

và cho mình hỏi 1 việc nữa, chắc cũng do thay đổi viewtopic body

mình muốn tự động resize ảnh trên 4rum, vào: ACp>>Quản lý tổng thể>>Messages and e-mails>>Cấu hình diễn đàn>>Images resize

nhưng vẫn ko dc
avatar
Bù Nhìn Rơm
CPMember
CPMember

Chrome PunBB
Ngày đăng ký : 05/11/2014
Số bài : 8
CPP : -8
Châm ngôn sống : Don't stop, keep walking

Xem lý lịch thành viên http://newera.chronique.tv/

Về Đầu Trang Go down

Re: Hỏi về lỗi code trong viewtopic_body[✔]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết