Đăng nhập

Ghi nhớ
Latest topics
» Đừng khóc cho “tôi – Chinh Phục!”…
by handsomevip007 14/2/2018, 4:50 pm

» [Share] Skin Diendandaihoc.com [ Punbb ] [✔]
by Lu Mờ 13/2/2018, 7:28 pm

» Mời mấy thím vào groups Forumotion Việt Nam.
by dang02315 13/2/2018, 12:40 am

» Có thể làm các kiểu giao diện được không?
by Lu Mờ 9/2/2018, 3:40 pm

» ltns chinhphuc.info
by Shinichi Kudo 27/1/2018, 2:27 am

» Button Cool (đầy đủ nhiều màu!)
by olokers 25/12/2017, 5:30 am

» [Skin] [punBB] Skin fmvi version 3
by olokers 25/12/2017, 4:54 am

» Skin]Teen Pro9x [ PunBB ]
by chiecla1989 11/10/2017, 8:56 pm

» [Thắc mắc] Website tự thay đổi banner
by white1416 29/9/2017, 8:05 pm

» [Thắc mắc] chỉnh màu <hr>
by sayedn73 28/9/2017, 3:21 pm

» Một số cover cho Zing.me và Facebook
by sayedn73 28/9/2017, 3:18 pm

» Cần xin skin ngamvn.com
by sayedn73 4/9/2017, 2:40 pm

» Trỏ tên miền p.a vietnam
by tommy_phan 20/8/2017, 2:55 pm

» Xin forum rao vặt vBulletin 4.1.11
by arber 1/8/2017, 4:17 am

» Tôi sẽ đỗ đại học!
by handsomevip007 16/7/2017, 4:27 pm

» Xin hỗ trợ về DNS Domain cho Forumvi
by hoangthong 9/5/2017, 9:37 pm

» skin xinh forum full punbb
by kenbi05 8/5/2017, 10:47 am

» HỖ TRỢ GIÚP MÌNH VỀ VIỆC MẤT CHỨC NĂNG KIỂM TRA THÀNH VIÊN XEM BÀI TRONG GROUP FB
by hoangthong 4/5/2017, 9:14 am

» Xin chỉ giúp cách fix hình nền header cho forumvi
by Phuongtran 25/4/2017, 4:43 pm

» [Mod] Shop Gunny (New Version)
by accit 14/4/2017, 10:30 am

» Giới thiệu 3 mẫu smartphone nổi bật cho bạn quan tâm
by huydv 21/3/2017, 11:14 pm

» [Thông báo] Đổi tên miền diễn đàn[✔]
by vietkanpy 9/3/2017, 8:28 am

» [Help] Nhờ mọi người " RIP " giúp mình[✔]
by sayedn73 7/2/2017, 10:31 pm

» CHÚC MỪNG NĂM MỚI
by Exterminator 7/2/2017, 12:16 pm

» Cần giúp đỡ về Ads Banner trong forum
by sayedn73 7/2/2017, 12:42 am

Top posting users this week


Xin chỉnh dùm viewtopic[✔]

Go down

Xin chỉnh dùm viewtopic[✔]

Bài gửi by faver on 28/11/2014, 12:30 am

Mình đang gặp một lỗi mong các bạn giúp đỡ. Cuối bài viết nó bị dư ra 1 khoảng trắng rất mất thẩm mĩ, mình không biết làm thế nào để làm hẹp lai khoảng trắng này. Các bạn xem hình sau nha:


Viewtopic body
Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<div class="pun-crumbs noprint">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}&nbsp;»&nbsp;
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
      <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
      <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
      </span>
      <!-- END switch_twitter_btn -->

   </p>
</div>

<div class="main paged">
 
  <div class="page-body">
   <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
                  <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      Bấm "Thích" nếu bạn thấy bài viết này hữu ích<span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
         <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
      </span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
   {POLL_DISPLAY}
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>&nbsp;&nbsp;
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
                 
      </p>
   </div>

   <div class="main-content topic">
         
         
      <!-- BEGIN postrow -->
         <!-- BEGIN displayed -->
                
         <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <h2>
                     <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                                                  {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}"><b><center><font color="blue">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</font></center></b></a> <div align="right">{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</div>                  
                                          </h2>
               </div>
                               
  <div class="user">
                     <div class="user-ident">
                                                          <div class="user-basic-info">
                                                                  <center><br />
                           {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</center>
                        </div>
                        <h4 class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</h4>
                        
                     </div>
                     <div class="user-info">
                        {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                        
                        {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                     </div>
                  </div>
                                 
               
                  <div class="post-entry">
                     <div class="entry-content">
                        <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  
                        <div>
                           <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                                                               
                           <!-- BEGIN switch_attachments -->
                           <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                 <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                 <dl class="file">
                                    <dt>
                                       <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                       <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                       <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_dl_att -->

                                       <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                       {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                       <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                       <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                       <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                 </dl>
                                 <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                           </dl>
                           <!-- END switch_attachments -->
                           <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                           {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                     </div>
                  </div>
               </div>
                                 

                                 
               <!-- BEGIN switch_signature -->
               <div class="sig-content">
                  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
               </div>
               <!-- END switch_signature -->

                   <div class="postfoot">
                  <div class="user-contact">
                     {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                  <div class="post-options">
                                                  <div style="float: left; left: 170px;margin-left: 20px;margin-top: 5px;">
 
                     </div>
                        
                                                 
                                                 
                                                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->

                    <!-- BEGIN switch_vote -->
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="thanks" onclick="exec_refresh();">
<img src="http://illiweb.com/fa/invision/icon_thanks_off_en.png" alt="Thank you" /></a>
                      <!-- END switch_vote -->
                    <!-- BEGIN switch_bar -->
<img src="http://illiweb.com/fa/invision/icon_thanks_on_en.png" alt="Thank you" />
                    <!-- END switch_bar -->

        <!-- END switch_vote_active -->  {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                  <div style="clear:both;"></div>
               </div>
            </div>
         </div>
          <hr id="first-post-br">
           
         <!-- BEGIN first_post_br -->
      <div class="main-content topic">
         <!-- END first_post_br -->
         <!-- END displayed -->
         <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
         <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
   </div>
           
             
<div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
         <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>&nbsp;<a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>&nbsp;&nbsp;
         {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
         {S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
         
   <a name="bottomtitle"></a>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
                  <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
      Bấm "Thích" nếu bạn thấy bài viết này hữu ích<span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
         <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
      </span>
      <!-- END switch_fb_likebtn -->
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
         <!-- END switch_user_authpost -->

         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
          </p>
       
   </div>

</div>


<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  {QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
   <div class="main-content">
      <div id="stats">
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
   </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->

<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
   
<!-- controls -->

<div align="right" width="100%">

{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>   

    <script type="text/javascript">
<!--
function exec_refresh()
{
  myvar = myvar + ' .';
  var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = '';
  window.location.reload();
   
  }
}

var myvar = '';
var timeout = 50;
//-->
</script>
<iframe name="thanks" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe>
   
       

CSS

Code:
#smilies_categ p {
    text-align: center;
}

body {
background: #EDEFF1 url(http://i49.servimg.com/u/f49/16/99/16/68/noise10.png) repeat;
color: #4E565E;}
#branding {
background: #262626 url(http://i42.servimg.com/u/f42/17/42/30/93/header10.png) repeat;
border-bottom: 1px solid #141414;
height: 69px;
width: 1007px;
margin: auto;
}
.vote-button{float:left;width:60px}
.wrapper {
margin: 0 auto;

width: 970px;
}
#page-body{background: white;
-webkit-border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
border-radius: 5px;
-webkit-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 5px;
-moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 5px;
box-shadow: rgba(0,0,0,0.1) 0px 1px 5px;
border: 1px solid #D6D8D9;
margin-bottom: 10px;
  padding: 10px;
line-height: 120%;
  width:auto;
}
.main .main-head {
background: #A9B4C0 url(http://i42.servimg.com/u/f42/17/42/30/93/header10.png) repeat;
color: white;
text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.25) 0px -1px 0px;
padding: 12px;
font-size: 12px;
font-weight: 300;
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-webkit-box-shadow: inset #778594 0px 1px 3px;
-moz-box-shadow: inset #778594 0px 1px 3px;
box-shadow: inset #778594 0px 1px 3px;
overflow: hidden;
  margin-bottom: 2px;}
.main .main-head h2{
  font-weight: bold;}
.statused td{
  border-bottom: 1px solid #F3F3F3;
  padding: 10px;
}
.star ul,.star li{list-style:none}
a,a:link{text-decoration:none}
a:hover{text-decoration: overline}
.ipsList_inline>li{display:inline-block;margin:0
3px}.ipsList_inline>li:first-child{margin-left:0}.ipsList_inline>li:last-child{margin-right:0}.ipsList_inline.ipsList_reset>li:first-child{margin-left:3px}.ipsList_inline.ipsList_reset>li:last-child{margin-right:3px}.ipsList_inline.ipsList_nowrap{white-space:nowrap}
#community_app_menu>li{margin:0;position:relative}#community_app_menu>li>a{color:#e9ebed;display:block;outline:none;padding:0px
10px;line-height:35px;height:35px;-webkit-transition:all 0.15s ease-in-out;-o-transition:all 0.15s ease-in-out;-moz-transition:all 0.15s ease-in-out}
#community_app_menu>li>a:hover,#community_app_menu>li>a.menu_active{background:url("http://i49.servimg.com/u/f49/16/99/16/68/nav_ac10.png") repeat;background:rgba(255,255,255,0.05);color:#fff;text-shadow:#fff 0px 0px 4px}
#primary_nav {
background: url("http://i49.servimg.com/u/f49/16/99/16/68/trans310.png") repeat;
background: rgba(0, 0, 0, 0.3);
-webkit-box-shadow: rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(255,255,255,0.05) 0px 0px 0px 1px, inset #000 0px 1px 4px;
-moz-box-shadow: rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(255,255,255,0.05) 0px 0px 0px 1px, inset #000 0px 1px 4px;
box-shadow: rgba(255,255,255,0.1) 0px 1px 0px, rgba(255,255,255,0.05) 0px 0px 0px 1px, inset #000 0px 1px 4px;
-webkit-border-radius: 3px;
-moz-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
font-size: 12px;
text-transform: uppercase;
font-weight: 700;
font-family: "Lato","Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;
float: left;
margin: 16px;
  height: 35px;
}
/* Tình hình diễn đàn */
.statround {
    background: #eeeeee url(http://i43.servimg.com/u/f43/17/43/09/69/tcat10.png) repeat-x;
    color: #777777;
    border: 1px solid #cbcbcb;
    padding: 4px 10px;
    margin-left: 20px;
    -webkit-border-radius: 2px;
    -moz-border-radius: 2px;
    border-radius: 2px;
    text-shadow: 1px 1px 0px #fafafa;
  margin-right:4px;
}

.statround a:link,
.statround a:visited {
    color: #777777;
}

.statround a:hover,
.statround a:active {
    color: #295697;
    text-decoration: none;
}


/* Khung soạn thảo */
.editorfmvi{background-color:#B86E00;float:none!important;font-weight:700!important}
#smiley-box iframe{height: 150px;}
#textarea_content dt {display:none}
#textarea_content dd {margin-left: 0!important}
input[type="submit"],input[type="reset"]{float: none !important}
#smilies_categ{padding: 0px 0}
#smiley-box{border:1px solid #DDD;width:99%;margin:10px 0!important;padding:5px}
div.posting-block{border:1px solid #DDD;float:left;width:100%;margin:0;padding:0}
div.posting-block #text_editor_iframe,div.posting-block #text_editor_textarea{height:255px;width:100%!important}
#text_editor_controls {margin:0 !important;width: 100% !important}
#quick_reply .frm-buttons {text-align: center;}
#quick_reply #text_editor_controls {
border-radius: 5px 5px 0 0;
margin-bottom: -6px;
margin-left: -113px;
width: 100%;
background:
whiteSmoke;
border: 1px solid
solid 1px #CCC;
padding: 5px;
}

#quick_reply #text_editor_textarea {
border: 0;
font-size: 1.2em;
max-height: 136px;
max-width: 910px;
width: 100%;
}
#quick_reply fieldset.frm-set dl dd {
background: white;
border: solid 1px #CCC;
margin: 0 auto;
}
#quick_reply .frm-buttons {
-moz-border-radius-bottomleft: 5px;
-moz-border-radius-bottomright: 5px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 5px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 5px;
background-color: #EEE;
border: solid 1px #CCC;
border-bottom-left-radius: 5px;
border-bottom-right-radius: 5px;
border-top: 0;
margin: 0 auto;
padding: 5px;
text-align: center;
}/* Thanh đường dẫn */
.pun-crumbs p {
    color: #EEEEEE;
    font-size: 1.11em;
    line-height: 1.5;
    margin-left: -25px;
    text-shadow: none;
}

.pun-crumbs {
  background: -moz-linear-gradient(top, #f9f9f9 0%, #eee 100%)!important;background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#f9f9f9), color-stop(100%,#eeeeee))!important;background: -webkit-linear-gradient(top, #f9f9f9 0%,#eee 100%)!important;background: -o-linear-gradient(top, #f9f9f9 0%,#eee 100%)!important;background: -ms-linear-gradient(top, #f9f9f9 0%,#eee 100%);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#f9f9f9', endColorstr='#eeeeee',GradientType=0 )!important;background:linear-gradient(top, #f9f9f9 0%,#eee 100%)!important;
    border: 1px solid #e3e3e3;
    border-radius: 2px 2px 2px 2px;
    font-size: 11px;
    margin: 0 auto;
    overflow: hidden;
    padding: 0 10px 0 0;
    text-shadow: 1px 1px 0 #FAFAFA;
}
.pun-crumbs a {
background-color: #F5F5F5;
    color: #777777;
    display: block;
    float: left;
    padding: 8px 0 8px 40px;
    position: relative;
    text-decoration: none;
}
.pun-crumbs a:after {
    border-bottom: 50px solid transparent;
    border-left: 25px solid #F5F5F5;
    border-top: 50px solid transparent;
    content: " ";
    display: block;
    height: 0;
    left: 100%;
    margin-top: -50px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    z-index: 2;
}
.pun-crumbs a:before {
    border-bottom: 50px solid transparent;
    border-left: 25px solid #F5F5F5;
    border-top: 50px solid transparent;
    content: " ";
    display: block;
    height: 0;
    left: 100%;
    margin-left: 1px;
    margin-top: -50px;
    position: absolute;
    top: 50%;
    z-index: 1;
}
.pun-crumbs a :first-child a {
    padding-left: 10px;
}
.breadcrumb li:last-child a {
}
.pun-crumbs a:hover {
    background: none repeat scroll 0 0 #F9F9F9;
    color: #777777;
}
.pun-crumbs a:hover:after {
    border-left-color: #F9F9F9 !important;
}


/* memberlist 2 in 1 - www.fmvi.org */
.Sname a{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;margin:2px;padding:1px 5px}
.Sname a:hover,.Sname a:active{background-color:#2F98D9;color:#FFF}
.Sname{text-align:right}
.rutgonML img{background-color:#000;border:3px double;border-radius:7px 7px 7px 7px;height:75px;width:72%;margin:10px}
.rutgonML{float:left;width:10%}
.rutgonML p{background-color:#C2BFBF;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;margin:0 2px;padding:2px 5px}
.rutgonML:hover{box-shadow:0 0 10px 5px #000}
/* Search box */
#sapxepFMvi input[type=submit]{background-color:#0161A4!important;border-bottom:2px solid #000!important;border-radius:3px 3px 3px 3px;border-right:2px solid #000!important;border-bottom-style:solid!important;color:#FFF!important;cursor:pointer;float:right;font-family:Verdana;font-size:1.2em!important;font-weight:bolder;margin-top:-10px;text-shadow:1px 2px 1px #000;border-color:#DAD396 #896C0F #896C0F #DAD396;border-width:1px 2px 2px 1px !important;padding:5px!important}
#sapxepFMvi span{color:#026DA6;font-family:Tahoma;font-size:1.2em;font-weight:700;padding:0 10px 0 30px}
#sapxepFMvi .button:hover{background-color:#000!important;color:#1BD5FF!important;text-shadow:-1px 1px 5px #FFF}
#sapxepFMvi .button:active{text-shadow: -1px -2px -1px #000;background-color:#045C06!important}
#sapxepFMvi{background-color:#DEDEDE;margin-bottom:20px;padding:15px 20px 10px 5px}

/* Thu gọn bài viết - www.FMvi.org */
.baivietdai{overflow:hidden}
.thugon span:hover{text-shadow:1px 1px 1px #000;cursor:pointer}
.thugon{background-color:#F6FF9D;border:3px double #0668AD;clear:both;margin:0;padding:2px 10px}
.viewfull{background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/zippy/arrow_down.png) no-repeat scroll 3px 7px transparent;padding:0 15px}
.viewhide{display:none;background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/arrow_up.png) no-repeat scroll 3px 7px transparent;padding:0 15px}
.fullOff{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/power_11.png) no-repeat scroll 0 2px transparent;margin-top:-2px;padding:2px 5px 2px 20px}
.fullOn{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/power_10.png) no-repeat scroll 0 2px transparent;margin-top:-2px;padding:2px 5px 2px 20px}
/* Fancybox2 - www.FMvi.org */
.fancybox-tmp iframe,.fancybox-tmp object{vertical-align:top;margin:0;padding:0}
.fancybox-wrap{position:absolute;top:0;left:0;z-index:1002}
.fancybox-outer{background:#f9f9f9;color:#444;text-shadow:none;-webkit-border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;border-radius:4px;margin:0;padding:0}
.fancybox-opened{z-index:1003}
.fancybox-opened .fancybox-outer{-webkit-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);-moz-box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.5)}
.fancybox-inner{width:100%;height:100%;position:relative;outline:none;overflow:hidden;margin:0;padding:0}
.fancybox-error{color:#444;font:14px/20px "Helvetica Neue",Helvetica,Arial,sans-serif;margin:0;padding:10px}
.fancybox-image,.fancybox-iframe{display:block;width:100%;height:100%;border:0;vertical-align:top;margin:0;padding:0}
.fancybox-image{max-width:100%;max-height:100%}
#fancybox-loading{position:fixed;top:50%;left:50%;margin-top:-21px;margin-left:-21px;width:42px;height:42px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancyb10.gif);opacity:0.8;cursor:pointer;z-index:1010}
.fancybox-close,.fancybox-prev span,.fancybox-next span{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancyb10.png)}
.fancybox-close{position:absolute;top:-18px;right:-18px;width:36px;height:36px;cursor:pointer;z-index:1004}
.fancybox-prev,.fancybox-next{position:absolute;top:0;width:40%;height:100%;cursor:pointer;background:transparent url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/blank10.gif);z-index:1003}
.fancybox-prev{left:0}
.fancybox-next{right:0}
.fancybox-prev span,.fancybox-next span{position:absolute;top:50%;left:-9999px;width:36px;height:36px;margin-top:-18px;cursor:pointer;z-index:1003}
.fancybox-prev span{background-position:0 -36px}
.fancybox-next span{background-position:0 -72px}
.fancybox-prev:hover span{left:20px}
.fancybox-next:hover span{left:auto;right:20px}
.fancybox-tmp{position:absolute;top:-9999px;left:-9999px;overflow:visible;visibility:hidden;padding:0}
#fancybox-overlay{position:absolute;top:0;left:0;overflow:hidden;display:none;z-index: 999;background:#000}
.fancybox-title{display:none}
.fancybox-title-float-wrap{position:absolute;bottom:0;right:50%;margin-bottom:-35px;z-index: 999;text-align:center}
.fancybox-title-float-wrap .child{display:inline-block;margin-right:-100%;background:rgba(0,0,0,0.8);-webkit-border-radius:15px;-moz-border-radius:15px;border-radius:15px;text-shadow:0 1px 2px #222;color:#FFF;font-weight:700;line-height:24px;white-space:nowrap;padding:2px 20px}
.fancybox-title-outside-wrap{position:relative;margin-top:10px;color:#fff}
.fancybox-title-inside-wrap{margin-top:10px}
.fancybox-title-over-wrap{position:absolute;bottom:0;left:0;color:#fff;background:rgba(0,0,0,.8);padding:10px}
#fancybox-buttons{position:fixed;left:0;width:100%;z-index:1005}
#fancybox-buttons.top{top:10px}
#fancybox-buttons.bottom{bottom:10px}
#fancybox-buttons ul{display:block;width:170px;height:30px;list-style:none;-webkit-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);-moz-box-shadow:0 1px 3px #000,0 0 0 1px rgba(0,0,0,.7),inset 0 0 0 1px rgba(255,255,255,.05);background:#111 0 0 50% 50% 100%;border-radius:3px;margin:0 auto;padding:0}
#fancybox-buttons ul li{float:left;margin:0;padding:0}
#fancybox-buttons a{display:block;width:30px;height:30px;text-indent:-9999px;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/fancyb11.png);background-repeat:no-repeat;outline:none}
#fancybox-buttons a.btnPrev{width:32px;background-position:6px 0}
#fancybox-buttons a.btnNext{background-position:-33px 0;border-right:1px solid #3e3e3e}
#fancybox-buttons a.btnPlay{background-position:0 -30px}
#fancybox-buttons a.btnPlayOn{background-position:-30px -30px}
#fancybox-buttons a.btnToggle{background-position:3px -60px;border-left:1px solid #111;border-right:1px solid #3e3e3e;width:35px}
#fancybox-buttons a.btnToggleOn{background-position:-27px -60px}
#fancybox-buttons a.btnClose{border-left:1px solid #111;width:38px;background-position:-57px 0}
#fancybox-buttons a.btnDisabled{opacity:0.5;cursor:default}
.fancybox-prev:hover,.fancybox-next:hover,.fancybox-opened .fancybox-title{visibility:visible}
.post-entry .entry-content img{max-width:350px}
.iconPlayer{background:url(//ssl.gstatic.com/s2/tt/images/play-overlay.png) no-repeat scroll center center transparent;left:140px;opacity:0.8;position:absolute;top:-155px;z-index:99;padding:40px !important}
.fancyimg-fmvi{cursor:-moz-zoom-in;cursor:-webkit-zoom-in}/* Tách CM */
.post {
    margin-bottom: 20px!important;
}

#first-post-br {
border: 0;
border-top: solid 1px #CCC;
margin: 20px auto;
width: 80%;
}

/* Nút button 2 */

input.button2{
background-color: #FAFAFA;
background-image: url(http://illiweb.com/fa/prosilver/bg_button.gif);
background-position: top;
background-repeat: repeat-x;
border: 1px solid #BCBCBC;
color: black;
font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size: .10em;
margin: 0 .25em;
overflow: visible;
padding: 2px 3px;
vertical-align: middle;
width: auto!important;
}
button.button2  {width: 26px!important;
}
.button2 {
background: #EDEDED!important;
border: 1px solid #D4D4D4!important;
border-radius: 3px!important;
padding: 3px!important;
}

a.button2, body:last-child a.button1, button.button2, input.button1, input.button2 {
padding: 1px 0;
color: #555;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
text-shadow: 0 1px 0 white;
height: 2.3em;
padding: 0 0.91em;
border: 1px solid #CCC;
border-bottom-color: #AAA;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr=#ffffff,EndColorStr=#e0e0e0);
background-image: -moz-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: -o-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,#fff),color-stop(100%,#e0e0e0));
background-image: -webkit-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
-moz-border-radius: 3px;
-webkit-border-radius: 3px;
border-radius: 3px;
-moz-box-shadow: inset 0 0 1px #fff;
-ms-box-shadow: inset 0 0 1px #fff;
-o-box-shadow: inset 0 0 1px #fff;
-webkit-box-shadow: inset 0 0 1px #fff;
box-shadow: inset 0 0 1px #fff;
-moz-transition: all 0.218s;
-ms-transition: all 0.218s;
-o-transtion: all 0.218s;
-webkit-transition: all 0.218s;
transition: all 0.218s;
}
a.button1:hover, a.button2:hover, button.button2:hover, input.button1:hover, input.button2:hover {
border-color: #999;
background: #F3F3F3;
outline: 0;
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=0,StartColorStr=#ffffff,EndColorStr=#e0e0e0);
background-image: -moz-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: -ms-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: -o-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,color-stop(0%,#fff),color-stop(100%,#e0e0e0));
background-image: -webkit-linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
background-image: linear-gradient(top,#fff 0%,#e0e0e0 100%);
-moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25),inset 0 0 3px #fff;
-ms-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25),inset 0 0 3px #fff;
-o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25),inset 0 0 3px #fff;
-webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25),inset 0 0 3px #fff;
box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25),inset 0 0 3px #fff;
}

.inputbox , select[size="0"], select[size="1"], button {
-khtml-border-radius: 4px;
-khtml-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.08), 0 1px 3px rgba(0,0,0,.2) inset;
-moz-border-radius: 4px;
-moz-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.08), 0 1px 3px rgba(0,0,0,.2) inset;
-webkit-border-radius: 4px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.08), 0 1px 3px rgba(0,0,0,.2) inset;
_border: 1px solid #000;
border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.3);
border-radius: 4px;
box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.08), 0 1px 3px rgba(0,0,0,.2) inset;
color: black;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
margin-bottom: 2px;
outline: 0;
padding: 6px;
}
input[type="button"], input[type="submit"], input[type="reset"] {
-webkit-appearance: push-button;
white-space: pre;
}

/* Style khung code */
.codebox {
    -moz-border-bottom-colors: none;
    -moz-border-image: none;
    -moz-border-left-colors: none;
    -moz-border-right-colors: none;
    -moz-border-top-colors: none;
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color -moz-use-text-color #999999;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    border-style: none none none solid;
    border-width: 0 0 0 3px;
    box-shadow: 0 0 5px #E4E3E3;
    color: #909090;
    font-size: 12px;
    font-style: italic;
    margin: 10px auto;
    max-width: 600px;
    padding: 10px 1% 10px 5px;
}
98-ltr.css (dòng 1)
.codebox {
    background-color: #FFFFE1;
    border: 1px dotted #DDDDDD;
    margin: 1em;
}
.codebox dd.cont_code {
    background: none repeat scroll 0 0 transparent;
}
98-ltr.css (dòng 1)
.codebox dd.cont_code {
    max-height: 200px;
    overflow: auto;
}
98-ltr.css (dòng 1)
.codebox dd {
    background-color: #FFFFE1;
    margin: 0.5em;
    padding: 0.5em;
}
.codebox dt {
    border-bottom: 1px dotted #DDDDDD;
    color: #6E6E6E;
    font-family: tahoma,arial;
    font-size: 14px;
    font-style: normal;
    font-weight: 700;
    padding: 0.25em;
    text-transform: uppercase;
}
blockquote {
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px solid #DCDCDC;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    box-shadow: 0 0 5px #E4E3E3;
    color: #909090;
    font-size: 12px;
    font-style: italic;
    margin: 10px auto;
    max-width: 600px;
    padding: 10px 1%;
}
blockquote div {
    background: url("http://z5.ifrm.com/30015/146/0/p1049280/QuoteL.png") no-repeat scroll left top, url("http://z5.ifrm.com/30015/146/0/p1049281/QuoteR.png") no-repeat scroll right bottom #FFFFFF;
    border-radius: 5px 5px 5px 5px;
    min-height: 25px;
    text-indent: 35px;
}

blockquote code, blockquote div {
    clear: both;
    margin: 0;
    padding: 5px;
}
.spoiler_closed:before{content:"Click để xem"}

/* Tooltip tipsy */

.score{padding-top:20px}.pnsmall{font-size:10px;font-style:italic;margin-top:-5px}.tipsy{font-size:10px;padding:5px;position:absolute;z-index:999}
.tipsy-inner{
 -moz-border-radius:3px;
 -webkit-border-radius:3px;
 background-color:#000;
 border-radius:3px;color:#FFF;
 max-width:200px;padding:5px 8px 4px;text-align:center}
.tipsy-arrow{border:5px dashed #000;height:0;line-height:0;position:absolute;width:0}
.tipsy-arrow-n{border-bottom-color:#000}
.tipsy-arrow-s{border-top-color:#000}
.tipsy-arrow-e{border-left-color:#000}
.tipsy-arrow-w{border-right-color:#000}
.tipsy-n .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top:none;left:50%;
margin-left:-5px;top:0}
.tipsy-nw .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top:none;left:10px;top:0}
.tipsy-ne .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top:none;right:10px;top:0}
.tipsy-s .tipsy-arrow{border-bottom:none;
border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top-style:solid;
bottom:0;left:50%;margin-left:-5px}
.tipsy-sw .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top-style:solid;bottom:0;left:10px}
.tipsy-se .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;
border-right-color:transparent;
border-top-style:solid;bottom:0;right:10px}
.tipsy-e .tipsy-arrow{border-bottom-color:transparent;
border-left-style:solid;border-right:none;
border-top-color:transparent;margin-top:-5px;right:0;top:50%}
.tipsy-w .tipsy-arrow{border-bottom-color:transparent;
border-left:none;border-right-style:solid;
border-top-color:transparent;left:0;margin-top:-5px;top:50%}
/* Last */
a{text-decoration:none}

.tborder {
background: #C6D7E9;
color: black;
}
.smallfont {
font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_option
{padding: 3px 6px 3px 6px;
 
  background: #fff;
  color: #000;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}

.thead {
background: #E0E8F1 url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/highli10.png) repeat-x 0 -1px;
color: #567BA0;
font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
td.thead, th.thead, div.thead {
padding: 4px;
}
  .alt2zja, .alt2Activezja {
  padding:6px;
background: white url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/row_gr10.png);
color: black;
background-repeat: repeat-x !important;
background-position: 0 100% !important;
}
.alt1, .alt1Active {
  padding:6px;
background: white url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/row_gr10.png);
color: black;
background-repeat: repeat-x !important;
background-position: 0 100% !important;
}
.alt1zja, .alt1Activezja {
  padding:6px;
background: white url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/75/78/56/row_gr10.png);
color: black;
background-repeat: repeat-x !important;
background-position: 0 100% !important;
}

#changstats_latestposts table {
overflow: auto;
height: 361px!important;
display: block;
}

/* Nút chuyển trang */
.paging {
background-color: #F9F9F9;
border-color: #CCC;
border-radius: 5px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
font-family: arial, sans-serif!important;
font-size: 12px!important;
padding: 7px;
text-decoration: none;
text-shadow: 0 1px 0 white;
}

.paging b {
background: #373D48 url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/mainti10.png) repeat-x top;
border: 1px solid #232830;
border-radius: 2px;
box-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.05);
color: white;
font-size: 12px;
font-weight: 700;
margin: -3px 0;
padding: 8px;
text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);
}

.pun .username {
  width: 150px;
font-weight: bold;
background:
#EDEDED url('styles/uniform/xenforo/xenfocus/highlight.png') repeat-x top;
padding-top: 6px;
 padding-bottom: 8px;
border-bottom: 1px solid
#D7D7D7;
display: block;
overflow: hidden;
line-height: 10px;
text-align: center;
text-shadow:
rgba(255, 255, 255, 0.8) 0px 1px 0px;
}
.pun .user  {
  width: 150px;
background-color:
white;
padding: 10px;
margin-bottom: 10px;
border: 1px solid
#D7D7D7;
box-shadow:
rgba(0, 0, 0, 0.08) 0px 1px 3px;
-webkit-box-shadow:
rgba(0, 0, 0, 0.08) 0px 1px 3px;
-moz-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;
-khtml-box-shadow: rgba(0,0,0,0.08) 0px 1px 3px;
}
.user-basic-info a img{
  width: 96px;
height: 96px;
  padding-top: 6px;
background-color:
white;
padding: 2px;
border: 1px solid
#D7D7D7;
border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
-khtml-border-radius: 4px;
 
}
.user-basic-info {
font-size: 10px;
background-color:
#FAFAFA;
padding: 4px 6px;
border-top: 1px solid
#EDEDED;
}
.pun .user-ident .user-basic-info{
font-size: 10px;
background-color:
#FAFAFA;
padding: 4px 6px;
border-top: 1px solid
#EDEDED;
}

/* view topic */
.pun .post {
border: 1px solid #BBFFB0;
margin: 10px 0;
position: relative;
}
.pun .post .posthead h2{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;}
.main-content.topic,#blog_comments{background-color:white;border:0;}

.pun .postmain{position:relative;border-top:1px solid #D8DFEA;border-left:1px dashed #627AAD;}
.pun .sig-content{color:#555;overflow:auto;height:100px;width:94%;margin:0 14px 30px;border-top:1px dotted #627AAD;position:absolute;bottom:50px;}
.pun .sig-content img{max-width:25%;}
.main-content.topic .entry-content{padding-bottom:160px;}
.pun .user-viewtopic{padding-top:0;top:-37px;}
.pun .user .user-ident{text-align:center;}

.pun .user-ident .user-basic-info a img:first-child{border:1px dotted #3B5988;padding:1px;margin:5px;}
.pun .user .user-info{margin-left:12px;margin-bottom:10px;font-size:8pt;line-height:1.3em!important;;}
.pun .postfoot{padding:2px;height:30px;}
.pun .postfoot .user-contact{padding:5px;}
.postmain cite{font-size:10pt;font-style:italic;}
.chiten{position:absolute;left:190px;top:29px;z-index:1;}

.user-info .ThongTinTV{white-space:nowrap;}
.postbody img#i_icon_online{position:absolute;right:0;}
.postmain blockquote,blockquote{color:#555;margin-top:25px;border:0;border-left:1px dotted #627AAD;padding:0 10px;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/chiquo10.png) -1px 6px no-repeat;}

.main .main-foot, .main .main-head {
background-color: #000;
color: #dedfdf;
font-weight: 400;
padding: .7em 1.3em;
}

.pun .paged-foot, .pun .paged-head {
background-color: #fbfbfb;
border: 1px solid #ddd;
padding: 0px;
}


/*Menu Nhanh*/
#box{
    width: 190px;
    font-size: 12px;
    line-height: 15px;
    left: -175px;
    top: 45%; /* change this value to place the menu higher or lower */
    position: fixed;
    z-index: 100;
}

#tab{
    float: right;
    list-style: none outside none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    position: relative;
    z-index: 99;
}

#tab li span{
    display: block;
    padding: 0 5px;
    position: relative;
}

#links{
    width: 100px;
    padding: 1px;
    float: right;
    border-right: 1px solid #B4B8BB;
}

.show, .hide{
    /* we specify the transition length for hiding and showing */
            transition: margin-left .4s ease-in;
    -webkit-transition: margin-left .4s ease-in;
}

.hide{
    margin-left:0px;
    -moz-opacity: 0.5; opacity: 0.5; filter: alpha(opacity=50);
}

.show{
    margin-left:155px;
  -moz-opacity: 1;opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
 
}

#arrow, .bt{
    cursor: pointer;
}

.bt{
    width: 150px;
    height: 15px;
    margin: -1px;
    text-align:center;
    border:1px solid #858fa6;
    font: 10px Helvetica,Arial,sans-serif;
    background:#FFFFFF;
}

.bt a{
    line-height: 20px;
    color: #000000;
    display: block;
}

.bt:hover{
    transition: background .3s linear;
    background: #e6f5c9;
        -o-transition: background .3s linear;
      -moz-transition: background .3s linear;
    -webkit-transition: background .3s linear;
}

#deco{
    width: 150px;
    float: right;
            box-shadow:0px 0px 5px #000;
      -moz-box-shadow:0px 0px 5px #000;
    -webkit-box-shadow:0px 0px 5px #000;
}

faver
CPMember
CPMember

No choice PunBB
Ngày đăng ký : 20/07/2010
Số bài : 35
CPP : 8
Châm ngôn sống : no comment

Xem lý lịch thành viên http://faver.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin chỉnh dùm viewtopic[✔]

Bài gửi by handsomevip007 on 28/11/2014, 10:43 am

Bên cạnh hình ảnh, code thì cái quan trọng nhất là cái link forum. Nhiều vấn đề có thể được giải quyết chỉ cần link forum. Vậy nên cho mình xin cái link forum xem thử Rose
avatar
handsomevip007
CPAdministrator
CPAdministrator

Opera Invision
Ngày đăng ký : 22/12/2010
Số bài : 6405
CPP : 11255
Châm ngôn sống : Tuổi trẻ sẽ dừng lại nhưng sáng tạo là mãi mãi ...

Xem lý lịch thành viên http://a14toiyeu.forumvi.net/

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin chỉnh dùm viewtopic[✔]

Bài gửi by handsomevip007 on 28/11/2014, 5:07 pm

Tìm trong CSS đoạn sau và xoá đi nhé
Code:
.main-content.topic .entry-content {
padding-bottom: 160px;
}
Rose

p/s: chủ thớt đã cung cấp link qua tin nhắn
avatar
handsomevip007
CPAdministrator
CPAdministrator

Opera Invision
Ngày đăng ký : 22/12/2010
Số bài : 6405
CPP : 11255
Châm ngôn sống : Tuổi trẻ sẽ dừng lại nhưng sáng tạo là mãi mãi ...

Xem lý lịch thành viên http://a14toiyeu.forumvi.net/

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin chỉnh dùm viewtopic[✔]

Bài gửi by faver on 29/11/2014, 12:04 am

xin cám ơn nhiều Good good Vấn đề đã được giải đáp ^^

faver
CPMember
CPMember

No choice PunBB
Ngày đăng ký : 20/07/2010
Số bài : 35
CPP : 8
Châm ngôn sống : no comment

Xem lý lịch thành viên http://faver.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Xin chỉnh dùm viewtopic[✔]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết